Guiotův prostor

From WikiSkripta


Guiotův prostor
pohled do Guiotova prostoru
pohled do Guiotova prostoru
Ohraničení dorzálně m. interosseus dorsalis primus
Ohraničení ventrálně caput transversum m. adductoris pollicis
Obsah r. profundus a. radialis

Guiotův prostor je štěrbina mezi m. interosseus dorsalis primus (dorsálně) a caput transversum m. adductoris pollicis (ventrálně), leží v ní r. profundus a. radialis.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

  • HOLEK, Martin. Topografie horní a dolní končetiny : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 3. lékařské fakulty UK [online], ©2010. Poslední revize 23.11.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1804-3143. <http://portal.lf3.cuni.cz/clanky.php?aid=49>.

Zdroj[edit | edit source]