Arteria radialis

From WikiSkripta

(Redirected from A. radialis)

arteria radialis
vřetenní tepna
Tepny předloktí
Tepny předloktí
TA A12.2.09.027
Odstupuje z a. brachialis
Větve a. recurrens radialis, a. nutricia radii, r. carpalis palmaris, r. palmaris superficialis, r. carpalis dorsalis, a. princeps pollicis, a. radialis indicis, arcus palmaris profundus

Arteria radialis sestupuje od rozdělení a. brachialis v loketní krajině po radiální straně. Na zápěstí je mezi m. brachioradialis a m. flexor carpi radialis hmatný její puls.[1] Nalezneme ji ve foveola radialis. Po přechodu karpu podbíhá na dorzální část ruky, kde mezi hlavami m. interosseus dorsalis primus vstupuje do Guiotova prostoru a vytváří arcus palmaris profundus.[2]

Vydává r. palmaris superficialis podílející se na arcus palmaris superficialis, větve pro rete carpi palmare a dorsale a a. princeps pollicis. Zásobuje svaly přední a laterální skupiny a kůži v laterální polovině předloktí. Podílí se na zásobení dlaně, hřbetu ruky a prstů.[1]

Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.
  2. HOLEK, Martin. Anatomie končetin pro zimní pitevnu [elektronický zdroj] :  (neprodejná skripta pro studenty prvního ročníku 3. LF UK). 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3223-5.