Musculus adductor pollicis

From WikiSkripta

musculus adductor pollicis
přitahovač palce
musculus adductor pollicis
musculus adductor pollicis
TA A04.6.02.059
Funkce addukce palce
Inervace nervus ulnaris
Začátek baze 2. a 3. metakarpu, os trapezoideum, os capitatum; 3 metakarp
Úpon pouzdro metakarpofalangového kloubu palce; sezamská kůstka palce (ulnární)
Antagonista musculus abductor pollicis brevis, musculus abductor pollicis longus

Musculus adductor pollicis má dvě hlavy: caput obliquum a caput transversum.

Začátek:

Úpon:

  • pouzdro metakarpofalangového kloubu palce;
  • sezamská kůstka palce (ulnární).

Inervace:

Funkce:

  • addukce palce.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.