Musculus extensor pollicis brevis

From WikiSkripta

musculus extensor pollicis brevis
krátký natahovač palce
musculus extensor pollicis brevis
musculus extensor pollicis brevis
TA A04.6.02.050
Funkce extense v metakarpofalangového kloubu palce
Inervace nervus radialis
Začátek radius
Úpon proximální článek palce

Začátek: radius.

Úpon: dorsální plocha proximálního článku palce.

Inervace: nervus radialis (C6–C8).

Funkce: extense v metakarpofalangového kloubu palce.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.