Musculus extensor pollicis longus

From WikiSkripta


musculus extensor pollicis longus
dlouhý natahovač palce
musculus extensor pollicis longus
musculus extensor pollicis longus
TA A04.6.02.051
Funkce extenze palce
Inervace nervus radialis
Začátek zadní strana ulny
Úpon distální článek palce

Začátek: zadní strana ulny.

Úpon: distální článek palce.

Inervace: nervus radialis (ramus profundus).

Funkce: extenze palce.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.