Musculus opponens digiti minimi (ruka)

From WikiSkripta

musculus opponens digiti minimi
oponující sval malíku
musculus opponens digiti minimi'
musculus opponens digiti minimi'
TA A04.7.02.065
Funkce addukce malíku
Inervace nervi ulnaris
Začátek hamulus ossis hamati, retinaculum musculorum flexorum
Průběh pod m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi brevis
Úpon ulnární strana 5. metakarpu
Antagonista musculus abductor digiti minimi

Musculus opponens digiti minimi je malý sval ruky trojúhelníkového tvaru, který bychom našli ukrytý pod m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi brevis. Název svalu zcela neodpovídá jeho funkci, protože provádí spíše addukci než opozici.

Začátek:

  • hamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum musculorum flexorum

Úpon:

Inervace:

Funkce:

  • addukce malíku (opoziční vliv je minimální)

Cévní zásobení:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • HOLEK, Martin. Anatomie končetin pro zimní pitevnu [elektronický zdroj] :  (neprodejná skripta pro studenty prvního ročníku 3. LF UK). 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3223-5.