Musculus abductor pollicis longus

From WikiSkripta

musculus abductor pollicis longus
dlouhý odtahovač palce
musculus abductor pollicis longus (na obrázku nejvíce vlevo)
musculus abductor pollicis longus (na obrázku nejvíce vlevo)
TA A04.6.02.049
Funkce abdukce palce
Inervace nervus radialis
Začátek zadní strana ulny, zadní strana radia,membrana interossea
Úpon baze palcového metakarpu
Antagonista musculus abductor pollicis longus

Začátek:

  • zadní strana ulny,
  • zadní strana radia,
  • membrana interossea.

Úpon: baze palcového metakarpu.

Inervace: nervus radialis (ramus profundus).

Funkce: abdukce palce.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.