Musculus extensor indicis

From WikiSkripta

musculus extensor indicis
natahovač ukazováku
musculus extensor indicis
musculus extensor indicis
TA A04.6.02.052
Funkce extense 2. prstu
Inervace nervus radialis
Začátek zadní strana ulny
Úpon aponeurosa ukazováku
Antagonista musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus

Začátek: zadní strana ulny.

Úpon: aponeurosa ukazováku (většinou distální článek).

Inervace: nervus radialis (ramus profundus).

Funkce: extense 2. prstu.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.