Musculus palmaris brevis

From WikiSkripta

musculus palmaris brevis
dlaňový sval krátký
musculus palmaris brevis
musculus palmaris brevis
TA A04.6.02.053
Inervace nervus ulnaris
Začátek palmární aponeurosa
Průběh podél hypothenaru
Úpon kůže

Musculus palmaris brevis je drobný podkožní sval, který běží podél celého hypothenaru.

Začátek:

  • ulnární okraj palmární aponeurosy.

Úpon:

  • kůže.

Inervace:

Poznámka: Musculus palmaris brevis je jediný sval, který je inervován ramus superficialis nervus ulnaris.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.


  1. PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III.. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. s. 78. ISBN 80-8063-048-8.