Útvary za laterálním kotníkem

From WikiSkripta

Útvary za laterálním kotníkem
Laterální kotník
Laterální kotník
Ohraničení laterálně retinaculum musculorum fibularium superius et inferius
Ohraničení dorzálně tuber calcanei
Ohraničení ventrálně malleolus lateralis
Obsah v. saphena parva, n. suralis, šlachy m. fibularis longus et brevis
pomůcka SAPASUFI


Prostor za laterálním kotníkem ohraničují retinaculum musculorum fibularium superius et inferius (laterálně), malleolus lateralis (ventrálně) a tuber calcanei (dorzálně).
Povrchově přes obě retinakula zde probíhá v. saphena parva a n. suralis, v hloubce pod retinakuly šlachy m. fibularis longus et brevis ve společné šlachové pochvě.

Pro snadné zapamatování se používá mnemotechnická pomůcka SAPASUFI – vena SAphena PArva, nervus SUralis a šlachy musculus FIbularis longus et brevis.

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. 516 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.