Canalis musculofibularis

From WikiSkripta

Heslo

Canalis musculofibularis (Hyrtlův kanál) je prostor mezi fibulou (laterálně) a m. flexor hallucis longus (mediálně), ve kterém probíhají a. fibularis společně s v. fibularis.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.