Regio scapularis

From WikiSkripta

Regio scapularis je jednou ze tří krajin, které se nacházejí v místě připojení horní končetiny k trupu; laterálně od ní se nachází regio deltoidea.

Ohraničení[edit | edit source]

Scapula (lopatka)

Struktury[edit | edit source]

Hlavní struktury[edit | edit source]

Hmatné struktury[edit | edit source]

  • spina scapulae
  • mediální okraj lopatky
  • kaudální úhel lopatky

Fascia[edit | edit source]

Povrch a vazivo[edit | edit source]

  • kůže – silná a posunlivá; fixována jen nad spina scapulae
  • tukové vazivo v podkoží

Otvory[edit | edit source]

  • incisura scapulae – uzavřená lig. transversum scapulae; n. suprascapularis vede pod lig. transversum scapulae na rozdíl od vasa suprascapularia vedoucí nad ligamentem
  • foramen omotricipitale – probíhá zde vasa circumflexa scapulae
  • foramen humerotricipitale – procházejí zde n. axillaris a vasa circumflexa humeri posterior

Další struktury[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.