Musculus trapezius

From WikiSkripta

musculus trapezius
sval trapézový
A - Musculus trapezius
A - Musculus trapezius
TA A04.3.01.001
Funkce mediální tah lopatky, úklon hlavy a páteře, záklon hlavy
Inervace n. accessorius, plexus cervicalis
Začátek processus spinosi Th1–Th12, protuberantia occipitalis externa, processus spinosi C2–C7
Úpon clavicula, acromion a spina scapulae
  • Začátek: processus spinosi Th1–Th12, protuberantia occipitalis externa, processus spinosi C2–C7 přes septum nuchae.
  • Úpon: laterální část claviculy, acromion a spina scapulae.
  • Inervace: n. accessorius (XI. hlavový), plexus cervicalis.
  • Funkce: fixace a stabilizace lopatky (ramena dozadu), je synergistou m. serratus anterior, úklon hlavy a páteře, záklon hlavy, zdvih ramen, zdvih paže nad horizontálu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]


Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie. 1, Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vydání. Praha : Karolinum : Galén, 2001. 159 s. ISBN 80-246-0306-3.