Musculus transversospinalis

From WikiSkripta

Soubor transversospinálních svalů, souhrnně nazývaný musculus transversospinalis, začíná na příčných výběžcích a upíná se směrem vzhůru na spinální výběžky obratlů.

Tento soubor má tři oddíly:

  • Musculus semispinalis – delší, povrchovější snopce,
  • Musculi multifidi – hlubší snopce,
  • Musculi rotatores – hlubší, krátké svaly.

Inervace: dorsální větve míšních nervů.

Funkce: vzpřimování, úklon a rotace páteře.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.