Musculus iliocostalis

From WikiSkripta

musculus iliocostalis
musculus iliocostalis
musculus iliocostalis
TA A04.3.02.005
Funkce extenze páteře, úklon páteře
Inervace rr. dorsales nn. spinalium
Začátek crista iliaca, thorakolumbální fascie, 3.–12. žebro
Úpon žebra, processus transversi kaudálních krčních obratlů

Začátek: crista iliaca, thorakolumbální fascie, 3.–12. žebro.

Úpon: žebra, processus transversi kaudálních krčních obratlů (pár snopců).

Inervace: rr. dorsales nn. spinalium.

Funkce: extenze páteře, úklon páteře.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.