Míšní nervy

From WikiSkripta

Spojení míchy s ostatními částmi těla zajišťují míšní nervy (nervi spinales), které jsou tvořeny axony. Na povrchu míchy začínají jako fila radicularia, která se spojují do předních a zadních míšních kořenů. Oba kořeny se spojují do nervus spinalis a vstupují do foramen intervertebrale. Na zadním kořenu je patrné ztluštění, ganglion spinale. Ganglion obsahuje pseudounipolární buňky (jeden vystupující výběžek se dichotomicky dělí na axon směřující do míchy a dendrit, který jde do periferie). Míšní kořeny jsou ve foramen intervertebrale uloženy v rukávci dura mater, který za spinálním gangliem splývá s epineuriem míšního nervu, vzniká tzv. „kořenová pochva“. Do kořenové pochvy se vchlipuje i arachnoidea.

  • Přední míšní kořeny jsou eferentní, zadní aferentní. V úseku C8–L2 obsahují přední míšní kořeny pregangliová vlákna sympatická. V segmentech S2–S4 jsou v předních kořenech přítomna vlákna parasympatická pregangliová.
  • Z míchy vystupuje celkem 31 párů míšních nervů, které podle výstupu dělíme na krční (8), hrudní (12), bederní (5), křížové (5) a kostrční (1).

První míšní nerv vystupuje mezí bází lební a atlasem.

  • Vzhledem k menšímu růstu míchy oproti páteřnímu kanálu dochází k postupnému sklánění nervů kaudálně. Dolní lumbální a sakrální nervy spolu s jejich kořeny vytvářejí kaudálně od konce míchy svazek označovaný cauda equina.
Míšní nervyOdkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • DRUGA, Rastislav, Miloš GRIM a Petr DUBOVÝ. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vydání. Praha : Galén; Karolinum, 2011. 219 s. ISBN 978-80-7262-706-6.