Musculus latissimus dorsi

From WikiSkripta

musculus latissimus dorsi
široký sval zádový
m.latissimus dorsi (červeně)
m.latissimus dorsi (červeně)
TA A04.3.01.006
Funkce addukce paže, zapažení humeru
Inervace n. thoracodorsalis
Začátek processus spinosi (Th6–Th12 a L1–L5), dorsum kosti křížové, crista iliaca ossis coxae, kaudální žebra
Úpon sulcus intertubercularis humeri

Musculus latissimus dorsi řadíme mezi zádové svalstvo.

  • Začátek: processus spinosi (Th6–Th12 a L1–L5), dorsum kosti křížové, crista iliaca ossis coxae, kaudální žebra;
  • Úpon: crista tuberculi minoris humeri;
  • Inervace: n. thoracodorsalis z plexus brachialis;
  • Funkce: addukce paže, zapažení humeru (extenze).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 0000. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.