Musculus obliquus capitis inferior

From WikiSkripta

musculus obliquus capitis inferior
musculus obliquus capitis inferior
musculus obliquus capitis inferior
TA A04.2.02.007
Funkce balanční pohyby hlavy a obratlů
Inervace dorsální větve míšních nervů
Začátek processus spinalis axis
Úpon procesus transversus atlantis

M. obliquus capitis inferior patří do skupiny hlubokých svalů šíjových.

Začátek: processus spinosus axis.

Úpon: procesus transversus atlantis.

Inervace: dorsální větve míšních nervů.

Funkce: balanční pohyby hlavy a obratlů.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.