Musculus rhomboideus minor

From WikiSkripta

musculus rhomboideus minor
malý kosočtverečný sval
musculus rhomboideus minor
musculus rhomboideus minor
TA A04.3.01.008
Funkce tah lopatky mediálně a kraniálně
Inervace n. dorsalis scapulae
Začátek processus spinosi C6–C7
Úpon margo medialis scapulae kraniálně

Začátek: processus spinosi C6–C7.

Úpon: margo medialis scapulae kraniálně.

Inervace: n. dorsalis scapulae.

Funkce: tah lopatky mediálně a kraniálně.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 105 s. ISBN 80-7262-112-2.


Reference[edit | edit source]