Musculi multifidi

From WikiSkripta


Musculi multifidi
Musculi multifidi
Musculi multifidi
Funkce při oboustranné kontrakci záklon páteře, při jednostranné kontrakci úklon páteře na svou stranu a její otočení na stranu opačnou
Inervace rr. dorsales nn. spinalium
Začátek dorzální strana pánve, processus mamillares bederních obratlů, processus transversi hrudních obratlů, processus articulares kaudálních krčních obratlů
Úpon processus spinosi všech obratlů (s výjimkou atlasu)

Začátek: dorzální strana pánve, processus mamillares bederních obratlů, processus transversi hrudních obratlů, processus articulares kaudálních krčních obratlů

Úpon: processus spinosi všech obratlů (s výjimkou atlasu)

Inervace: rr. dorsales nn. spinalium

Funkce: při oboustranné kontrakci záklon páteře, při jednostranné kontrakci úklon páteře na svou stranu a její otočení na stranu opačnou


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PÁČ, Libor. Základy anatomie, 1. obecná anatomie a pohybový systém. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 159 s. s. 108. ISBN 80-7262-111-4.