Trigonum caroticum

From WikiSkripta

Trigonum caroticum
karotický trojúhelník
Modře vyznačené trigonum caroticum
Modře vyznačené trigonum caroticum
Ohraničení laterálně m. sternocleidomastoideus
Ohraničení kraniálně venter posterior m. digastrici
Ohraničení kaudálně venter superior m. omohyoidei
Navazuje na parafaryngový prostor
Přechází v trigonm scalenovertebrale
Obsah a. carotis communis, a. carotis int. et ext., v. jugularis int., radix sup. ansae cervicalis prof., n. vagus, n. laryngeus sup., n. hypoglossus, v. commitans n. hypoglossi, truncus sympaticus, ggl. cervicale sup. et med., glomus caroticum, n. accessorius, nodi lymphatici cervicales prof., glandula thyroidea
Schéma trigonum caroticum
 • Kraniálně: venter posterior m. digastrici,
 • kaudálně: venter superior m. omohyoidei,
 • laterálně: m. sternocleidomastoideus.

Kraniálně přechází do parafaryngového prostoru, kaudálně pokračuje do trigonum scalenovertebrale. Krajina je překrytá platysmou, zde se větví n. transversus colli, v. retromandibularis se spojuje s v. facialis a ústi do v. jugularis interna pod lamina superficialis fasciae cervicalis, kolem v. jugularis interna jsou nodi lymphatici profundi superiores.

Obsah:[edit | edit source]

 • a. carotis communis – mediálně od v. jugularis interna;
 • a. carotis interna – dorzolaterálně;
 • a. carotis externa – ventromediálně – větve a. thyroidea superior, a. lingualis, a. facialis, a. pharyngea ascendens, a. occipitalis;
 • v. jugularis interna – za a. carotis communis;
 • radix superior ansae cervicalis profundae – vlákna plexus cervicalis jdoucí spolu s n. hypoglossus. Spojením s radix inferior vytvoří ansa cervicalis profunda;
 • n. vagus – probíha mezi a. carotis interna a communis a v. jugularis interna dorzálně, tvoří nervově-cévní svazek krční;
 • n. laryngeus superior – odstupuje z n. vagus v horní části, běží mediálně a kaudálně;
 • n. hypoglossus – arcus nervi hypoglossi kraniálně mezi v. jugularis interna a a. carotis interna ;
 • v. commitans n. hypoglossi – tenká žíla provázející n. hypoglossus;
 • truncus sympaticus – v prevertebrálním listu krční fascie;
 • ganglion cervicale superius et medium – součásti truncus sympaticus;
 • glomus caroticum – leží na bifurkaci a. carotis communis, větve z krčního sympatiku, n. glossopharyngeus, n. vagus;
 • n. accessorius;
 • nodi lymphatici cervicales profundi;
 • glandula thyroidea;
 • Béclardův úhel – zadní bríško digastriku, velké rohy jazylky – prochází a. lingualis.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.