Fascia cervicalis

Z WikiSkript

Schéma krční fascie: a) glandula thyroidea a trachea; b) oesophagus; c) vagina carotica; d) musculus longus coli; e) mm. scaleni; f) skupina hlubokých šíjových svalů; g) musculus trapezius.

Zelená – lamina superficialis fasciae cervicalis (s mm. sternocleidomastoidei); růžová – lamina pretrachealis fasciae cervicalis (svaly – zepředu dozadu – m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. omohyoideus); žlutá – lamina prevertebralis fasciae cervicalis; modrá – fascia nuchae.

Krčná fascia je tvorená tromi listami: lamina superficialis, pretrachealis et prevertebralis.

Lamina superficialis fascie cervicalis[upravit | editovat zdroj]

Rozsah: mandibula, processus mastoideus, krajina týlna – ventrálna plocha manubrium sterni, klavikula, acromion. Kaudálne plynule prechádza v povrchovú fasciu hrudníka a fasciu deltového svalu.

Priebeh:

  • Je uložená za platysmou.
  • Obaľuje musculus sternocleidomastoideus a musculus trapezius, pričom v jeho rozsahu je pomenovaná ako fascia nuchae.
  • Zrastá s jazylkou.

Lamina pretrachealis fascie cervicalis[upravit | editovat zdroj]

Rozsah: os hyoideum – po musculi infrahyoidei na dorzálnu plochu manubrium sterni. Laterálne od musculus omohyoideus prechádza v lamina superficialis fascie cervicalis.

Priebeh:

Lamina prevertebralis fascie cervicalis[upravit | editovat zdroj]

Rozsah: pokrýva prevertebrálne svaly a musculi scaleni.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Súvisiace články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatúra[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.