Clavicula

From WikiSkripta

(Redirected from Klavikula)


Clavicula
Kost klíční
Kost klíční (pohled shora)
Kost klíční (pohled shora)
TA A02.1.14.001
Artikulující kosti sternum, scapula
Osifikace endesmální

Kost klíční (clavicula) se sice tvarově řadí mezi dlouhé kosti, je ale dlouhá jen asi 15 cm. Její tělo je esovitě prohnuto (laterální třetina dorzálně, zbytek ventrálně).

  • Mediální konec, extremitas sternalis, je větší a sklouben s manubriem kosti hrudní.
  • Laterální konec, extremitas acromialis, je sklouben s nadpažkem lopatky.

Na spodní konec klavikuly se na tuberositas coracoidea upíná ligamentum coracoclaviculare. Klavikula představuje jediné kostní spojení axiálního skeletu a horní končetiny. Přenáší se přes ní všechny tlaky a nárazy z horní končetiny na hrudník. Zlomeniny klíční kosti bývají mnohem častější než narušení jednoho ze dvou skloubení, kterých se účastní.

Osifikace[edit | edit source]

Klavikula začíná osifikovat asi v 6. týdnu těhotenství. Zvláštností je, že kost osifikuje endesmálně. Díky tomu je osifikace rychleji dokončena, u novorozence je již tělo klavikuly kostěné. Úplné dokončení osifikace nastává kolem 21. roku života.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.