Sulcus bicipitalis medialis

Z WikiSkript


sulcus bicipitalis medialis
Průřez paže
Průřez paže
Ohraničení dorzálně zadní skupina svalů paže
Ohraničení ventrálně přední skupina svalů paže
Obsah n. cutaneus antebrachii medialis, v. basilica


Je to mäkký žliabok na mediálnej strane paže, ktorý oddeľuje svaly prednej skupiny a svaly zadnej skupiny regio brachialis. Je podmienený vtiahnutím fascia brachii do hĺbky medzisvalovým septom – septum intermusculare brachii mediale. Spolu so sulcus bicipitalis lateralis, dvomi septami a humerom vymedzuje 2 osteofaciálne priestory – regio brachii anterior a regio brachii posterior. Nachádza sa v ňom senzitívna vetva fasciculus medialis pre mediálnu stranu predlaktia – nervus cutaneus antebrachii medialis spolu s povrchovou žilou vena basilica.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.