Sulcus bicipitalis medialis

From WikiSkripta

sulcus bicipitalis medialis
Průřez paže
Průřez paže
Ohraničení dorzálně zadní skupina svalů paže
Ohraničení ventrálně přední skupina svalů paže
Obsah n. cutaneus antebrachii medialis, v. basilica

Je to měkký žlábek na mediální straně paže, který odděluje svaly přední a zadní skupiny regio brachialis. Je podmíněn vtažením fascia brachii do hloubky mezisvalovým septem – septum intermusculare brachii mediale. Spolu se sulcus bicipitalis lateralis, dvěma septy a humerem vymezuje dva osteofaciální prostory– regio brachii anterior a regio brachii posterior. Nachází se v něm senzitivní větev fasciculus medialis pro mediální stranu předloktí– nervus cutaneus antebrachii medialis spolu s povrchovou žilou vena basilica.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.