Nervus obturatorius

Z WikiSkript

(přesměrováno z N. obturatorius)

Nervus obturatorius
TA A14.2.02.001
Funkce motorická a senzitivní
Odstup z plexus lumbalis
Větve r. anterior n. obturatorii, r. posterior n. obturatorii, n. obturatorius accesorius
Obraz obrny porucha čití, porucha zevní rotace a rotace stehna

N. obturatorius (L2−L4) je silný smíšený nerv vznikající z plexus lumbalis. Obsahuje motorická vlákna pro adduktory stehna a senzitivní vlákna pro kůži vnitřní strany stehna. Jako jediný nerv z plexus lumbalis vystupuje na mediální straně m. iliopsoas. Pokračuje pod ramus superior ossis pubis do canalis obturatorius a v něm, nebo těsně po průchodu, se větví:r. anterior, r. posterior, n. obturatorius accessorius.

Inervační oblast[upravit | editovat zdroj]

N. obturatorius jako smíšený nerv obsahuje motorickou a senzitivní složku.

  1. motoricky − všechny adduktory stehna
  2. senzitivně − kůži na spodních dvou třetinách vnitřní strany stehna a část pouzdra kyčelního a kolenního kloubu

Větve[upravit | editovat zdroj]

Plexus lumbosacralis

R. anterior nervi obturatorii[upravit | editovat zdroj]

Leží na m. obturatorius externus a na m. adductor brevis. Je kryt průběhem m. pectineus a m. adductor longus. Inervuje m. pectineus (diploneurální sval − přichází do něj ještě větvička z n. femoralis), m. adductor longus a m. gracilis.

  • r. cutaneus − jeho senzitivní větev pro kůži spodních dvou třetin mediální strany stehna.

R. posterior nervi obturatorii[upravit | editovat zdroj]

Prochází dorsálně skrze m. obturatorius externus do m. adductor magnus (diploneurální sval − na inervaci se podílí větev z n. ischiadicus). Motoricky inervuje svaly kolem kterých prochází a m. adductor brevis.

  • Podél a. poplitea vysílá sestupnou senzitivní větev do pouzdra kolenního kloubu.

N. obturatorius accessorius[upravit | editovat zdroj]

Je to nekonstantní nerv. Jestliže se vytvoří, podílí se na motorické inervaci m. pectineus a na sensitivní inervaci kyčelního a kolenního kloubu.

Poškození[upravit | editovat zdroj]

Poškození n. obturatorius, k němuž může dojít i tlakem těhotné dělohy, způsobí:

  1. pacient není schopen zevní rotace a addukce stehna − nemůže zkřížit dolní končetiny;
  2. senzitivní výpadek pacient zpravidla nepociťuje.
  • Howshipův-Rombergův syndrom − vzniká tlakem na nerv hernií v canalis obturatorius. Hlavními symptomy jsou bolesti vystřelující do vnitřní strany stehna, které pacient nejvíce pociťuje na kolenním kloubu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.