Platysma

From WikiSkripta

Platysma
Platysma
Platysma
TA AA04.2.01.001
Funkce ovládání napětí kůže (u starších lidí řasa), synergista mimických svalů labium inferius
Inervace n. facialis (VII.) (ramus colli)
Začátek fascia pectoralis et deltoidea
Úpon dolní okraj mandibuly (pars mandibularis), laterální část dolního rtu (pars labialis), podkoží tváře a koutek ústní (pars modiolaris)

Začátek: fascia pectoralis et deltoidea.

Úpon: dolní okraj mandibuly (pars mandibularis), laterální část dolního rtu (pars labialis), podkoží tváře a koutek ústní (pars modiolaris).

Inervace: n. facialis (VII.) (ramus colli).

Funkce: ovládání napětí kůže (u starších lidí řasa), synergista mimických svalů labium inferius.

Původ vzniká ze 2. embryonálního žaberního oblouku.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.