Musculus sternothyroideus

From WikiSkripta

musculus sternothyroideus
musculus sternothyroideus
musculus sternothyroideus
TA A04.2.04.006
Funkce stahuje hrtan kaudálně
Inervace ansa cervicalis profunda
Začátek dorzální strana manubrium sterni (pod začátkem m. sternohyoideus) a cartilago costae primae
Úpon linea obliqua cartilaginis thyroideae

Začátek: dorzální strana manubrium sterni (pod začátkem m. sternohyoideus) a cartilago costae primae.

Úpon: linea obliqua cartilaginis thyroideae.

Inervace: ansa cervicalis profunda.

Funkce: stahuje hrtan kaudálně.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.