Musculus sternohyoideus

From WikiSkripta

musculus sternohyoideus
musculus sternohyoideus
musculus sternohyoideus
TA A04.2.04.002
Funkce stahuje jazylku kaudálně
Inervace ansa cervicalis profunda
Začátek dorzální strana extremitas sternalis claviculae, lig. sternoclaviculare posterius a manubrium sterni
Úpon kaudální okraj corpus ossis hyoidei


Začátek: dorzální strana extremitas sternalis claviculae, lig. sternoclaviculare posterius a manubrium sterni.

Úpon: kaudální okraj corpus ossis hyoidei.

Inervace: ansa cervicalis profunda.

Funkce: stahuje jazylku kaudálně.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.