Nervus vagus

Z WikiSkript

(přesměrováno z N. vagus)

nervus vagus
bloudivý nerv
Průběh n. vagus
Průběh n. vagus
TA A14.2.01.153
Funkce smíšený nerv, obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová
Odstup z Jádra n. X
Větve r. meningeus, r. auricularis, rr. pharyngei, r. glomi carotici, n. laryngeus superior, n. laryngeus recurrens, n. laryngeus inferior, rr. cardiaci, rr. bronchiales, rr. pulmonales, plexus oesophageus, rr. gastrici anteriores et posteriores, rr. hepatici, rr. coeliaci
Obraz obrny dysfagie, chraptění, změny krevního tlaku, uchylování uvuly, rinolalie, dysartie, možná i zástava dechu


n. X. výstup z lebky a průběh

Nervus vagus, bloudivý nerv, n. X. je největší součástí postranního smíšeného systému. Je to nerv smíšený – obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová. Vede parasympatická vlákna k orgánům hrudní a břišní dutiny a doplňuje tak hlavový a sakrální parasympatikus.

Inervace[upravit | editovat zdroj]

 • Somatomotoricky se podílí na inervaci svalů hltanu a hrtanu, spolu s n. IX glossopharyngeus svaly měkkého patra (mimo m. tensor veli palatini – n. mandibularis).
 • Visceromotoricky (parasympatikus) jdou vagové větve jako pregangliová vlákna ke gangliím, která jsou umístěna v blízkosti orgánů. Jedná se o orgány v hrudníku a břišní dutině. V gangliích dojde k přepojení a inervaci samotných struktur.
 • Somatosenzitivně přichází vlákna do kořene jazyka, k malé ploše zadní a spodní stěny zevního zvukovod a hornímu úseku boltce, sú to axóny perikaryí uložených v ggl. superius n. vagi
 • Viscerosensitivně jdou aferentní vlákna k hltanu, hrtanu a orgánům hrudníku a trávicí trubice, až po Cannonův-Boehmův bod. Svůj význam mají i v reflexech a signálech komplexní povahy (nausea, hlad). Axóny končia v nucleus tractus solitarii pod spodinou 4. komory.
 • Senzoricky inervuje n. vagus krajinu epiglottis a glossoepiglotickou oblast

Jádra[upravit | editovat zdroj]

Jádra n. X jsou společná pro celý postranní smíšený systém.

 • Nucleus ambiguus – somatomotorické jádro pro n. IX a X.
 • Nucleus posterior nervi vagi – visceromotorické jádro jehož kraniální část je nazývána nucleus salivatorius inferior.
 • Nucleus tractus solitarii – viscerosenzitivní jádro. Jeho kraniální část je nazývána nucleus gustatorius.
 • Somatosenzitivní vlákna nemají samostatné jádro.

Průběh kmene[upravit | editovat zdroj]

Z mozgového kmeňa vystpuje pod výstupom n. glossopharyngeus. Ide cez cisterna cerebellomedullaris lateralis. Z lebky vystupuje skrze foramen jugulare. Zde jsou na kmenu nervu ganglia: ganglion jugulare a ganglion nodosum. Dále pokračuje svým průběhem v nervově-cévním svazku krčním − dorzálně mezi a. carotis interna, kaudálněji a. carotis. communis a v. jugularis interna. Nerv dále pokračuje vpravo před a. subclavia, vlevo přebíhá bok arcus aortae a vstupuje k jícnu do zadního mediastina.

Kolem jícnu se stáčí za vzniku n. vagus dexter (na zadní straně jícnu) et sinister (na přední straně jícnu).

N. vagus dexter zostupuje pred a. subclavia dx., leží za v. brachiocephalica dx. a potom vpravo od priedušnice

N. vagus sinister zostupuje medzi a. carotis communis sinistra a a. subclavia, za v. brachiocephalica sin.

Oba nervy se dále větví a vytváří plexus oesophageus. Před vstupem do hiatus oesophageus bránice z něho vznikají trunci vagales anterior et posterior. Po průchodu bránicí se nerv dále větví. Vstupuje do plexus coeliacus z něhož vycházejí větve n. X. pro jednotlivé orgány dutiny břišní.

Větve[upravit | editovat zdroj]

 1. r. meningeus - z ganglion superius nervi vagi a vracia sa späť cez foramen jugulare do lebky, kde inervuje dura mater
 2. r. auricularis - ganglion superius a spája sa s vetvičkou z ggl. inferius n. glossopharyngei, vstupuje do canaliculus mastoideus, vnútri os petrosum kríži canalis facialis, vystupuje z lebky cez fissura tympanomastoidea, smeruje k vonkajšiemu zvukovodu a delí sa na 2 vetvy
 3. rr. pharyngei od m. constrictor pharyngis medius kaudálně, s vlákny n. IX tvoří plexus pharyngeus - motorické aj autonómne nervové vlákna, jedna časť sa vetví v podslizničnom väzive a druhá v svalovine
 4. rr. glomi carotici – vlákna vstupující do větve n. IX pro sinus caroticus a glomus caroticum
 5. n. laryngeus superior – od spodního ganglia jde podél hltanu k veľkym rohům jazylky, kde se rozděluje:
  • r. internussensitivní větev pro horní část hrtanu a oblast glossoepiglottis, vstupuje do hrtanu otvorem v membrana thyrohyoidea (nebo jiným blízkým spojením)

- Kraniálne vetvičky inervujú sliznicu hltana, epiglottis a vestibulum laryngis

- Kaudální větvičky vytvářejí Galenovu anastomózu s n. laryngeus inferior

  • r. externusmotorická větev jde při a. thyroidea superior k inervaci m. cricothyroideus a svalů hltanu, vede i autonomní větve pro glandula thyroidea
  • 6. n. laryngeus recurrensmotorická vlákna pro svaly hrtanu a senzitivní pro jeho sliznici, vpravo prochází pod a. subclavia dx. a vlevo pod arcus aortae, vrací se kraniálně mezi průdušnicí a jícnem. Zde vysílá:
  • rr. tracheales
  • rr. oesophagei
  • rr. pharyngei
  • 7. n. laryngeus inferiormotoricky inervuje svaly hrtanu mimo m. cricothyroideus, sensitivně sliznici hrtanu; anastomozuje s n. laryngeus superior (viz výše)
  • 8. rr. cardiaciparasympatická a sensitivní vlákna, se sympatickými vlákny tvoří plexus cardiacus, vstupujú cez apertura thoracis superior do hrudníka
  • rr. cardiaci superiores - pod odstupom n. laryngeus superior
  • rr. cardiaci inferiores - pred alebo po bokoch a. brachiocephalica vpravo a vľavo ponad ľavú stranu arcus aortae
  • rr. cardiaci thoracici
  • ganglion cardiacum (Wrisbergi) – ganglion při konkávním oblouku aortae
  • 9. rr. bronchiales pod výstupom n. laryngeus reccurrens, bronchokonstrikcia
  • 10. rr. pulmonales – tvoří se sympatickými vlákny plexus pulmonalis , aj senzitívna inervácia pleury ( operácie )
  • 11. plexus oesophageus - ľavý n. vagus sa vetví viac na prednej strane, pravý viac vzadu, kaudálnejšie sa z nich stanú truncus vagalis anterior et posterior , ktoré prebiehajú po prednej a zadnej stene žalúdka a vysieľajú vetvy do okolitých nervových spletí a ganglií a k orgánom brušnej dutiny
  • 12. rr. gastrici anteriores et posteriores
  • 13. rr. hepatici – do jater podél a. hepatica communis/propria
  • 14. rr. renales - plexus renalis
  • 15. rr. coeliaci – z truncus vagalis posterior, větve vstupující do plexus coeliacus, viscerosensitivní, parasympatická a sympatická vlákna pokračují podél cév do všech břišních orgánů po flexura coli sinistra − Cannonův-Boehmův bod , aborálna časť HČ dostáva parasympatikové vlákna zo sakrálneho parasympatiku

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing a. s., 2004. 692 s. s. 491-503. ISBN 80-247-1132-X.