Nervově-cévní svazek krční

From WikiSkripta

Nervově-cévní svazek krční představuje soubor cév a nervů zavzatých do vazivového obalu vagina carotica. Tento obal se odděluje od lamina pretrachealis fasciae cervicalis a pomocí něho je anatomicky připojena lamina pretrachealis k hlubokému listu fascie krční.

Řez krkem v úrovni 6. obratle. Modře jsou vyznačeny krční fascie, červeně vagina carotica.

Umístění[edit | edit source]

Svazek se nachází laterálně od retrofaryngového prostoru pod m. sternocleidomastoideus a m. omohyoideus. Táhne se od prvního žebra a sterna až k basis cranii externa.

Obsah[edit | edit source]

Čtyři hlavní struktury, které jsou ve svazku obsaženy:

Po rozdělení a. carotis communis v trigonum caroticum na a. carotis externa a a. carotis interna, pokračuje vnitřní karotida v nervově-cévním svazku krčním.

Vagina carotica.png

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.