Trachea

From WikiSkripta

Pohled na umístění trachey zepředu
Pohled na umístění trachey zezadu

Trachea (průdušnice) je součástí dolních dýchacích cest.

Průběh[edit | edit source]

Kaudálně navazuje na hrtan. Začíná na úrovni vertebrum C6 a skrze apertura thoracis superior vchází do hrudníku, kde také končí jako bifurcatio tracheae (rozvidlení), přibližně v úrovni 4–5 hrudního obratle. Na tomto místě se nachází Carina tracheae (kýl), což je vlastně sagitální horizontální hrana zevnitř trachey. Tato carina zároveň rozděluje pokračování trachey na dva bronchy (průdušky).

Stavba[edit | edit source]

Trachea je dutá trubice, která je tvořena:

 • Cartilagines tracheales ~ 15–20 hyalinních chrupavek, každá ve tvaru podkovy, orientované otvorem dorzálně.
 • Ligamenta anularia (trachealia) – spojují jednotlivé chrupavky.
 • Paries membranaceus – zadní stěna průdušnice, spojuje oba konce chrupavek a je tvořená vazivem s kolagenními a elastickými vlákny a též hladkou svalovinou, souhrnně označovanou jako musculus trachealis.
 • Adventitium – vnější kryt trachey z řídkého vaziva, zároveň tracheu fixuje v poloze a spojuje ji s jícnem a řídkým vazivem okolního prostoru.
 • Sliznice trachey – tvoří vnitřní výstelku, je krytá epitelem typickým pro dýchací cesty – víceřadý řasinkový s roztroušenými pohárkovými buňkami.
 • Podslizniční vazivo – řídké, jeho vrstva je nejtlustší v oblasti paries membranaceus, směrem dopředu se ztenčuje, obsahuje početné glandulae tracheales (smíšené seromucinózní žlázky).

Cévní a nervové zásobení[edit | edit source]

 • Tepny – rr. tracheales z a. thyroidea inferior (var. a. thyroidea ima) nebo rr. bronchiales z aorty.
 • Žíly – drobné, vedou do žil jícnu a následně do vv. thyroideae inferiores a vv. brachiocephalicae.
 • Lymfatické cévy – vedou lymfu do nodi tracheales (podél průdušnice) a nodi tracheobronchiales, uložené v úhlu odstupu bronchů, a odtud se lymfa sbírá do truncus bronchomediastinalis dx. et sin.
 • Nervy – z nervus vagus a krční části sympatiku.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 2. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0143-X.