Trachea

Z WikiSkript

Pohlad na umiestnenie trachei zpredu
Pohlad na umiesnenie trachei zozadu

Trachea (priedušnica) je súčasť dolných dýchacích ciest.

Priebeh[upravit | editovat zdroj]

Kaudálne naväzuje na hrtan. Začína na úrovni vertebrum C6 a skrz apertura thoracis superior vchádza do hrudníku, kde aj končí ako bifurcatio tracheae (rozvidlenie), približne v úrovni 4–5 hrudného stavca. Na tomto mieste sa nachádza Carina tracheae (kýl), čo je vlastne sagitálna horizontálna hrana zvnútra trachey. Táto carina zároveň rozdeľuje pokračovanie trachey na dva bronchy (priedušky).

Stavba[upravit | editovat zdroj]

Trachea je dutá trubica, tvorí ju:

 • Cartilagines tracheales ~ 15–20 hyalínnych chrupaviek, každá v tvare podkovy, orientované otvorom dorzálne.
 • Ligamenta anularia (trachealia) – spájajú jednotlivé chrupavky.
 • Paries membranaceus – zadná stena priedušnice, spája oba konce chrupaviek a je tvorená väzivom s kolagénnymi a elastickými vláknami a tiež hladkou svalovinou, súborne označovanou ako musculus trachealis.
 • Adventitium – vonkajší kryt trachey z riedkeho väziva, zároveň tracheu fixuje v polohe a spája s oesophagom a riedkym väzivom okolitého priestoru.
 • Sliznica trachey – tvorí vnútornú výstelku, a je krytá epitelom typickým pre dýchacie cesty – viacradý riasinkový s roztrúsenými pohárikovými bunkami.
 • Podslizničné väzivo – riedke, jeho vrstva je najhrubšia v oblasti paries membranaceus, smerom dopredu sa stenšuje, obsahuje početné glandulae tracheales (zmiešané seromucinózne žľazy).

Cievne a nervové zásobenie[upravit | editovat zdroj]

 • Tepny – rr. tracheales z a. thyroidea inferior (var. a. thyroidea ima) alebo rr. bronchiales z aorty.
 • Žily – drobné, vedú do žíl oesophagu, a následovne do vv. thyroideae inferiores a vv. brachiocephalicae.
 • Lymfatické cievy – vedú lymfu do nodi tracheales (pozdĺž priedušnice) a nodi tracheobronchiales, uložené v uhle odstupu bronchov, a odtiaľ sa miazga zbiera do truncus bronchomediastinalis dx. et sin.
 • Nervy – z nervus vagus a krčnej časti sympatiku.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 2. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0143-X.