Nervus axillaris

From WikiSkripta

(Redirected from N. axillaris)

nervus axillaris
podpažní nerv
Odstup n. axillaris z plexus brachialis
Odstup n. axillaris z plexus brachialis
TA A14.2.03.059
Funkce motoricky inervuje m. deltoideus, m. teres minor, senzitivně ramenní kloub, kůži v rozsahu m. deltoideus a laterální strany paže
Odstup z fasciculus posterior (pars infraclavicularis plexus brachialis)
Větve rr. musculares, rr. articulares, n. cutaneus brachii lat. sup.
Obraz obrny neschopnost zevní rotace a abdukce paže k horizontále

Nervus axillaris (podpažní nerv) představuje jednu z větviček fasciculus posterior plexus brachialis.

 • Rozsah: C5–C6
 • Průběh nervu: foramen humerotripicitale → collum chirurgicum humeri → zadní strana humeru → spodní plocha deltového svalu.
 • Motorická inervace: m. deltoideus, m. teres minor.
 • Sensitivní inervace: ramenní kloub, kůže v rozsahu m. deltoideus a laterální strany paže.
 • Větve:
  • rr. musculares: svalové větve pro výše uvedené svaly;
  • rr. articulares: pro ramenní kloub;
  • n. cutaneus brachii lateralis superior: sensitivní nerv (viz sensitivní inervace nervu).
 • Poranění nervu: při luxaci ramenního kloubu; zlomeninách collum chirurgicum humeri (pacient není schopen vykonat zevní rotaci a abdukci paže k horizontále).


Odkazy[edit | edit source]

Obrna nervus axillaris

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografickými a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osvěta, 2002. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.