Musculus deltoideus

From WikiSkripta

(Redirected from M. deltoideus)

musculus deltoideus
sval deltový
musculus deltoideus
musculus deltoideus
TA A04.6.02.002
Funkce předpažení, upažení, zapažení, udržuje hlavici humeru v jamce ramenního kloubu
Inervace nervus axillaris
Začátek spina scapulae, acromion, clavicula
Úpon tuberositas deltoidea humeri


Začátek: zevní dvě třetiny spina scapulae (pars spinalis), acromion (pars acromialis), zevní konec claviculy (pars clavicularis).

Úpon: tuberositas deltoidea humeri.

Inervace: nervus axillaris (C5, C6).

Funkce:

  • předpažení, upažení, zapažení (dle začátku);
  • udržuje klidovým napětím hlavici humeru v jamce ramenního kloubu.


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.