Obrna nervus axillaris

From WikiSkripta

Senzitivní inervace paže

Nervus axillaris je krátký nerv, který vystupuje z plexus brachialis. Může být poměrně snadno poraněn. Vychází z fasciculus posterior plexus brachialis, obtáčí oblast collum chirurgicum humeri a pokračuje na dorzální stranu do foramen humerotricipitale a následně do m. deltoideus.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nervus axillaris.

Nejčastější poranění n. axillaris[edit | edit source]

K nejčastějším obrnám n. axillaris dochází při zlomeninách humeru v oblasti collum chirurgicum. Dále může být zraněn při luxaci ramenního kloubu, případně při poranění deltového svalu (tupý náraz na rameno).

Obraz obrny[edit | edit source]

Nervus axillaris motoricky inervuje m. deltoideus a částečně m. teres minor. Obrnou tohoto nervu dojde k vyřazení funkce těchto svalů. Nedostatečná hybnost m. deltoideus znemožní abdukci paže k horizontále. To se projevuje nemožností provedení každodenních pohybů - např. sáhnutí do kapsy, zasunutí ruky do rukávy, otření rtů. Dále dochází k častějším subluxacím v art. humeri, neboť caput humeri není dostatečně dobře fixováno v cavitas glenoidalis.

Narušení n. axillaris dále znamená poruchu čití v regio brachii lateralis (pars superior), kterou je inervuje jeho senzitivní větev.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Převzato z[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 552 s. sv. 1. ISBN 978-8-247-3817-8.
  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin, SR : Vydavateľstvo Osvěta, 2001. 463 s. sv. 1. ISBN 80-8063-046-1.