Obrna nervus radialis

Z WikiSkript

Typické postavení horní končetiny při obrně n. radialis
Senzitivní inervace n. radialis
1) musculus supinator
10) a 12) hluboká větev n. radialis

Nervus radialis má vlákna z kořenů C5−C7 a prochází úžinou v místě sulcus n. radialis, kde může být poraněn při zlomeninách těla humeru. Vulnerabilním místem tohoto nervu je supinátorový kanál, průchod ramus profundus n. radialis přes musculus supinator. Vysílá motorická vlákna pro m. triceps brachii. Ovládá zejména extenzi lokte, zápěstí a metakarpofalangeálních kloubů.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

  • tzv. labutí šíje − ruka přepadá do flexe pro oslabení extensorů
  • vázne extense zápěstí a prstů a abdukce palce
  • pacient není schopen intenzivního sevření ruky v pěst
  • poruchy sensitivity v inervační oblasti (zejména I. a II. metakarp dorzálně)

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

  • léze v oblasti axily − postižena i motorická vlákna pro m. triceps brachii, což vede k oslabení extenze v lokti (např. komprese vysokými berlemi)
  • léze v oblasti sulcus n. radialis − inervace tricepsu v normě, postiženy extenzory ruky a prstů (např. Saturday night palsy − tlak okraje lavičky nebo židle v oblasti axily u silně opilých)
  • zlomeniny humeru − nutnost vyšetřit hybnost ruky; může dojít k uskřinutí mezi fragmenty, ať už při zranění nebo při následné repozici nebo operaci
  • syndrom supinátorového tunelu − útlak při prostupu skrz m. supinator
  • útlak v oblasti zápěstí, kde těsně naléhá na radius − postižení senzitivní inervace (např. těsný pásek od hodinek, kovová pouta)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]


Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie :  část speciální. II. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.