Tříselné kýly

Z WikiSkript

Tříselná kýla je u dospělých nejčastějším druhem kýly (představuje u nich asi 80% všech kýlních defektů). V etiologii tříselné kýly se uplatňuje snížená kontraktilita vnitřního tříselného prstence. Histologicky byla prokázána fibrohyalinní degenerace jeho svalových vláken. Kýly, u kterých je zvýšení nitrobřišního tlaku projevem jiného onemocnění (hypertrofie prostaty, nádor střeva), označujeme jako sekundární. Klinicky se jedná o patrné vyklenutí v tříselné oblasti břišní stěny. Častěji postihuje muže. Na vzniku tříselné kýly se může podílet fyzická námaha, zácpa nebo chronický kašel. Tříselná kýla se projevuje jako pálivá nebo píchavá bolest, typicky v tříselné krajině, na šourku nebo na vnitřní ploše stehna. Klinický význam tříselné kýly spočívá v riziku uskřinutí jejího obsahu (inkarcerace). V takovém případě již nelze veklenutí zatlačit zpět a pohmat je velice bolestivý. Tento stav může být doprovázen zvracením či teplotou a operační řešení nesnese odkladu. Kýla se sama nikdy nevyléčí a neoperační léčba u dospělých (omezování fyzické námahy a používání kýlních pásů) je pouze formou prevence a nemůže přinést léčebný efekt. Kýla se většinou postupně zvětšuje, dále zeslabuje už tak oslabenou břišní stěnu a stoupá riziko zmíněné inkarcerace.

Kýly v tříselné oblasti[upravit | editovat zdroj]

 1. Hernia supravesicalis – vnitřní kýlní brankou je fossa supravesicalis, do podkoží vstupuje kýlní vak v anulus inguinalis superficialis (zevní branka).
 2. Hernia inguinalis:
  • Directa – kýlní vak prostupuje ve fossa inguinalis medialis, přes trigonum inguinale Hesselbachi a pak do podkoží v anulus inguinalis superficialis, je pouze získaná.
  • Indirecta – kýlní vak prostupuje inguinálním kanálem (vstup ve fossa inguinalis lateralisanulus inguinalis profundus), může být získaná (obsah kýly vystupuje do podkoží v anulus inguinalis superficialis, může se dostat až do scrota jako hernia scrotalis, u žen do labia majora jako hernia labialis) nebo vrozená (obsah kýly jde persistujícím proc. vaginalis peritonei někdy až do cavum serosum scroti jako hernia testicularis).
 3. Hernia femoralis – vnitřní kýlní branka je nejčastěji v lacuna vasorum (navnitř od v. femoralis po protržení septum femorale), kýlní vak sestupuje do fossa iliopectinea a z ní se může v hiatus saphenus (zevní kýlní branka) dostat do podkoží, svým průběhem vytváří mezi oběma kýlními brankami tzv. canalis femoralis.

Klinické rozlišení tříselných a femorálních hernií[upravit | editovat zdroj]

 1. Mezi inguinálními a femorálními herniemi – vyšetřením pacienta vstoje – nalézt lig. inguinale, tříselné kýly jsou nad ním, femorální pod ním.
 2. Mezi přímou a nepřímou tříselnou kýlou – mezi jejich kýlními brankami (fossa inguinalis medialis et lateralis) probíhají vasa epigastrica inferiora, při přímé hernii je pulzace tepny hmatná laterálně od kýlního vaku, při nepřímé je hmatná mediálně od kýlního vaku.

Galerie[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

 • PAVLÍKOVÁ, Lada, et al. Tříšelný kanál [online]. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online], ©2009. Poslední revize 12.10.2011, [cit. 2011-11-27]. ISSN 1804-4409. <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=5>.

Videa[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 • PASTOR, Jan. Langenbeck's medical web page [online]. ©2006. Poslední revize 2008, [cit. 2009-04-05]. <https://langenbeck.webs.com/>.