Zlomeniny proximální ulny

From WikiSkripta

 • zlomeniny olecranonu;
 • zlomeniny proc. coronoideus ulnae.

Zlomeniny olecranonu[edit | edit source]

Zlomenina olecranonu je intraartikulární
 • Zlomenina olecranon ulnae je intraartikulární.
 • Vzniká pádem na flektovaný loket nebo silnou flexí s typickou dislokací fragmentu tahem m. triceps brachii proximálně, může být spojen s přední luxací loketního kloubu.

Klasifikace dle Coltona[edit | edit source]

 • nedislokované stabilní zlomeniny;
 • dislokované zlomeniny:
 • avulsní;
 • příčné a šikmé zlomeniny;
 • isolované tříštivé zlomeniny;
 • luxační zlomeniny (ventrální luxace v loketním kloubu).

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

 • Klinicky se objevuje bolest, otok, hematom s hmatným úlomkem, popř. i lomnou linií.
 • RTG se provádí ve dvou projekcích.

Léčba[edit | edit source]

 • vždy operační;
  • otevřená reposice a osteosyntéza (tahová cerkláž, tahový šroub, dlaha u tříštivých zlomenin);
  • u luxačních zlomenin primární steh vazů a pouzdra;
 • jen zcela výjimečně konservativní;
  • je-li kontraindikována operace;
  • imobilisace sádrovou dlahou v semiflexi.

Zlomeniny proc. coronoideus ulnae[edit | edit source]

 • Isolovaně je vzácná, většinou součástí zadních luxací lokte.

Klasifikace[edit | edit source]

 • okrajová avulse;
 • odlomení do ½ výšky proc. coronoideus;
 • odlomnení více než ½ proc. coronoideus.

Léčba[edit | edit source]

 • Dislokovaný fragment může bránit konečné fázi flexe – v tom případě je indikována osteosyntéza šroubem, menší fragmenty možno extirpovat, nedislokované fragmenty se přihojí v sádrové fixaci na 3 týdny.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]