Volkmannova ischemická kontraktura

From WikiSkripta


Volkmannova ischemická kontraktura
Volkmann's contracture
obraz Volkmannovy kontraktury
obraz Volkmannovy kontraktury
Rizikové faktory suprakondylická zlomenina u dětí
Klinický obraz flexní kontraktura ruky a prstů následkem poischemické fibrosní degenerace svalových bříšek flexorů, ischemické poruchy nervů
Diagnostika bolest, chybí tep na a. brachialis; prsty chladné, oteklé; vázne pasivní hyperextenze
Léčba fasciotomie, revize a. brachialis
Klasifikace a odkazy

Volkmannova ischemická kontraktura je popsána jako komplikace suprakondylární fraktury humeru u dětí.

Obecná charakteristika[edit | edit source]

Jde o typ ischemické kontraktury předloktí. Vzniká obvykle při poranění a. brachialis, které souvisí s extenční dislokovanou suprakondylickou zlomeninou humeru, z tlaku při naložení těsné cirkulární sádry. Může ovšem vzniknout i při jiném typu poranění – zlomeniny předloktí, poranění měkkých tkání aj. Patofyziologickým podkladem je, že dochází k ischémii svalstva volární části předloktí. Trvá-li stav více než 24 hodin, dojde k nekróze svalů a jejich náhradě vazivovou tkání s následnou ztrátou funkce. V těžkých případech se prsty pazourovitě ohnou a stanou se afunkčními.

Klinický obraz[edit | edit source]

Patogenezí je kontraktura vzniklá na základě nedostatečné arteriální perfuze a venostázy. To celé vede k ischemické degeneraci svalů. Infarkt má elipsoidní tvar a je situován do oblasti podél průběhu a. interossea communis. Na základě hojení ischemických částí jizvami se začínají kontrahovat m. flexor digitorum superficialis et profundus a vzniká flexe zápěstí a drápovité postavení prstů ruky. Navíc se přidává paréza n. ulnaris et medianus, což vede k tomu, že metakarpofalangeální kloub je poté ve flexi a interfalangové klouby v extenzi (nebo naopak).

Prevence[edit | edit source]

Včasné ošetření zlomeniny (konzervativní repozice a perkutánní fixace) a komplexní monitorace stavu končetiny.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]