Zlomeniny distálního konce humeru

From WikiSkripta

AO klasifikace[edit | edit source]

A – extraartikulární (avulsní a suprakondylické)

B – částečně intraartikulární

C – kompletně intraartikulární

Další klasifikace[edit | edit source]

A. Suprakondylické (extraartikulární)[edit | edit source]

Hojící se suprakondylární fraktura (operační terapie – Kirschnerovy dráty)
 • Vznikají především u dětí při pádech, kdy síly působí nepřímo nebo přímo na loket ve smyslu hyperflexe nebo hyperextenze.
Dělení 
Léčba
 • Konzervativní (při nepoškozené inervaci a prokrvení):
  • repozice tahem a flexí u extenčního typu, tahem a extenzí u flekčního typu;
  • přiložení cirkulární sádry (v supinaci a flexi u extenčního typu, v extenzi u flekčního typu) – nesmí tlačit v loketní jamce, kontrola prokrvení a inervace na periferii – na 4 týdny.
 • Operační:
  • fixace dvěma zkříženými Kirschnerovými dráty zavedenými perkutánně.

B. Interkondylické (intraartikulární)[edit | edit source]

Fraktura capitulum humeri
Fraktura capitulum humeri
Fraktura capitulum humeri
 • častěji u dospělých;
 • vznikají při pádu na flektovaný loket;
 • lomná linie mívá tvar T nebo Y;
 • dislokované zlomeniny se léčí operačně (otevřená repozice a OSY šrouby a dlahami);
 • konzervativně se léčí pouze nedislokované.

Klinické příznaky a diagnostika[edit | edit source]

 • Značný otok a hematom loketní krajiny, bolesti při pohybu v lokti, klinicky epikondyly s olekranem netvoří přímku (v extenzi lokte), resp. rovnoramenný trojúhelník (ve flexi lokte).
 • Nutno zkontrolovat periferní prokrvení na a. radialis (možnost poranění a. brachialis) a inervaci n. radialis.
 • RTG (hlavně boční projekce).

Komplikace[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]