Topografia hrudníka

Z WikiSkript

Úvod a ohraničenie[upravit | editovat zdroj]

Podkladom hrudníka (thorax) je kostrový hrudný kôš. Hrudník hraničí kraniálne s krkom a kaudálne s bruchom. Kraniálna hranica sa rozbieha z fossa jugularis pozdlž kľúčnej kosti na acromion a odtiaľ dozadu k trňovitému výbežku C7. Kaudálna hranica s bruchom je v hĺbke tvorená prirodzenou bariérou - bránicou (diaphragma), ktorej klenba vpravo dosahuje úrovne 4. medzirebrového priestoru (kvôli pečeni) a vľavo 5. medzirebrového priestoru. Povrchovo je hrudník od brucha ohraničený líniou tiahnucou sa od processus xiphoideus sterni cez kaudálne okraje rebier laterálne a dozadu k rovine trňovitého výbežku Th12.

Orientačné čiary[upravit | editovat zdroj]

Pri orientácii na hrudníku využívame nasledovné orientačné čiary:

Vertikálne[upravit | editovat zdroj]

linea mediana anterior stredom hrudnej kosti
linea sternalis okrajom hrudnej kosti
linea parasternalis medzi linea sternalis a linea medioclavicularis
linea medioclavicularis stredom kľúčnej kosti
linea axillaris anterior od plica axillaris anterior (m. pectoralis major)
linea axillaris (media) z vrcholu axilly
linea axillaris posterior od plica axillaris posterior (m. latissimus dorsi)
linea scapularis pretína angulus inferior scapulae
linea paravertebralis cez processus transversus stavcov
linea mediana posterior cez processus spinosus stavcov

Horizontálne[upravit | editovat zdroj]

linea xiphosternalis cez processus xiphoideus

Regiones thoracis[upravit | editovat zdroj]

Tvar hrudníka[upravit | editovat zdroj]

Hrudník dospelého jedinca je ventrodorzálne oploštený.

Stavba steny hrudníka[upravit | editovat zdroj]

Podklad hrudnej steny je tvorený rebrami (costae) a medzirebernými (interkostálnymi) svalmi. Od hrudnej steny odstupujú svaly; vpredu mm. pectorales, laterálne m. serratus anterius a kostálna časť m. latissimus dorsi, pozdlž dolného okraja rebier svaly brušnej steny. Fasciálny kryt svalov hrudníka zahrňáme pod spoločný názov fascia pectoralis, medzi m. pecotralis minor a klavikulou je napnutá fascia clavipectoralis. Na dutinovej strane hrudníka, tj. zvnútra popisujeme fascia endothoracica, na ktorú sa prikladá pohrudnika - pleura parietalis.


Medzirebrové priestory sú definované rebrami a medzirebrovými svalmi - mm. intercostales externi, interni, intimi. Mm. intercostales externi prebiehajú od vyššieho rebra šikmo dole dopredu k rebru nižšiemu. Nachádzajú sa v oblasti kostenných častí rebier od tuberculum costae, v oblasti reberných chrupaviek je ich pokračovaním membrana intercostalis externa. Mm. intercostales interni prebiehajú opačne ako mm. intercostales externi, tj. od vyššieho rebra k nižšiemu šikmo dozadu. Popisujeme ich v oblasti od sterna až po angulus costae, odkiaľ pokračujú ako membrana intercostalis interna až po caput costae. Mm. intercostales intimi prebiehajú rovnako ako mm. intercostales interni, upínajú sa však až vnútorne od sulcus costae vymedzujú tak priestor (medzi mm. intercostales interni a intimi) v ktorom prebieha medzirebrový nervovosvalový zväzok.

Interkostálny nervovocievny zväzok prebieha vždy pri dolnom okraji rebra. Najnižšie je uložený nerv, nad ním artéria a najvyššie véna. Punkcia hrudníka sa preto vykonáva tesne nad rebrom, nikdy nie tesne pod.