Glandula parotis

From WikiSkripta

Glandula parotis nazývaná také příušní žláza je největší slinná žláza.

Lokalizace příušní žlázy.

Anatomie a histologie[edit | edit source]

Čistě serózní tuboalveolární rozvětvená žláza, která je uložená na vnější straněm. masseter, kraniálně zasahuje až na arcus zygomaticus, dozadu k ušnímu boltci a přechází až k proc. styloideus. Kaudálně jde na krk před m. sternocleidomastoideus a zadní bříško m. digastricus. Přichází k ní n. facialis (VII. hlavový nerv), který se v ní větví a vytváří plexus parotideus.

Vnější plochu žlázy spolu s m. masseter pokrývá povrchový list fascia parotideomasseterica. Hluboký list této fascie se podílí na oddělení žlázy od m. pterygoideus medialis a od všech okolních svalů. Tractus angularis odděluje žlázu od trigonum submandibulare.

Vývod příušní žlázy (ductus parotideus, Stensenův vývod), dlouhý 5–6 cm, přechází přes přední okraj m. masseter a ústí do ústní dutiny ve výšce druhé horní stoličky.

Žláza vytváří asi jednu třetinu celkového množství slin, sekret je relativně bohatý na amylázu.

Obsahuje serózní alveoly, plazmatické buňky, myoepitelové buňky. Nacházíme tu vsunuté, žíhané i interlobulární vývody. Pro glandulu parotis je typické, že obsahuje mnoho tukových buněk.

Cévní a nervové zásobení[edit | edit source]

Artérie pro žlázu jsou a. temporalis superficialis, a. maxillaris, a. auricularis posterior a a. transversa faciei.

Žíly přicházejí z vv. parotideae.

Nodi parotidei vedou lymfu do povrchových a hlubokých krčních uzlin.

Sympatická vlákna přicházejí podél tepen, parasympatická vlákna jdou cestou tzv. Jacobsonové anastomózy.

Histologické snímky[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MARTÍNEK, J. a Z. VACEK. Histologický atlas. 1. vydání. Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2393-8.
  • KONRÁDOVÁ, V. , J. UHLÍK a L. VAJNER. Funkční histologie. 2. vydání. H&H, 2000. ISBN 80-86022-80-3.