Musculus masseter

From WikiSkripta

musculus masseter
sval žvýkací
musculus masseter
musculus masseter
TA A04.0.00.000
Funkce elevace, protrakce, retrakce
Inervace n. massetericus
Začátek arcus zygomaticus
Úpon angulus mandibulae a tuberositas masseterica, ramus mandibulae

Začátek: arcus zygomaticus.

Úpon: pars superficialis na angulus mandibulae a tuberositas masseterica, pars profunda na střed zevní plochy ramus mandibulae.

Inervace: n. massetericus (3. větev trigeminu).

Funkce: elevace mandibuly; povrchová část protrakce a hluboká část retrakce mandibuly.


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.