Mimické svaly

From WikiSkripta

Všechny mimické svaly jsou inervovány z n. facialis (N. VII).

Searchtool right.svg Přehlednou tabulku těchto svalů naleznete na stránce Svaly mimické (tabulka)

Svaly štěrbiny ústní[edit | edit source]

Musculus orbicularis oris[edit | edit source]

 • pohyblivá výplň rtů;
 • pars labialis (vnitřní – na rtech);
 • pars marginalis (vnější – při kostech).
 • Funkce:
  • mírná kontrakce (pars labialis) – svírání rtů;
  • silnější kontrakce (pars marginalis) – vysunutí rtů dopředu;
  • okraje – připojení ostatních svalů (lat. Od koutku – uzlové místo křížení svalových snopců) (zvýšené množství vaziva se šlachovými snopci), kůže vkleslá.

Shora a z laterální strany med. → lat.[edit | edit source]

 • m. levator labii superioris (spolu s m. levator labii superioris alaque nasi od okraje očnice);
 • m. zygomaticus minor – od os zygomaticum do sulcus nasolabialis;
 • m. zygomaticus major – od os zygomaticum ke koutku úst;
 • m. levator anguli oris (m. caninus) – od fossa caninafacies anterior maxillae k uzlovému místu – zvedá koutek;
 • m. risorius – od fascie massetrica k uzlovému bodu.

Zdola[edit | edit source]

 • m. depressor anguli orism. triangularis (okraj mandibuly – uzlové místo);
 • m. depressor labii inferiorism. quadratus labii inferioris (od okraje madibuly do m. orbicularis oris a kůže);
 • m. mentalis – uprostřed brady (mandibula – konec kořene zevního řezáku) ke kůži rtu.
 • Funkce: vtahuje sulcus mentalolabialis.
Nervus facialis a mimické svaly

Svaly štěrbiny oční[edit | edit source]

Svaly oční štěrbiny a okolí

Musculus orbicularis oculi[edit | edit source]

 • pars orbitalis (při kostěném okraji očnice – proc. frontalis maxillae, crista lacrimalis anterior, vnitřní vazy víček) – pevné sevření víček;
 • pars palpebralis (ve víčkách očních) – reflexní mrknutí;
 • pars lacrimalis (obklopuje slzný vak – rozšiřuje a stlačuje).

Musculus procerus[edit | edit source]

 • od hřbetu nosu přes kořen ke kůži čelní krajiny (působí na příčnou rýhu na kořeni nosu)

Musculus corrugator supercilii[edit | edit source]

 • od kořene nosního k m. frontalis a m. orbicularis – svislé vrásky na glabele.

Musculus depressor supercilii[edit | edit source]

 • od mediální stěny očnice ke kůži obočí a čela;
 • táhne obočí mediokaudálně

Svaly na nose[edit | edit source]

Musculus nasalis[edit | edit source]

 • pars nasalis – hřbet nosu;
 • pars alaris – vzařuje do křídla nosního.
 • Funkce: mění průsvit nozder.

M. levator labii superioris alaque nasi – od kraje orbity podél nosu do nosního křídla a do horního rtu (tahá oboje vzhůru).

Svaly klenby lebeční[edit | edit source]

 • tzv. m. epicranius;
  • střed šlašitá přilba – galea aponeurotica – aponeurosi epicranialis, srostlá s kůží a slabým řídkým vazivem připojena k periostu kalvy → dá se odtrhnout (skalpovat);
 • z krajiny čelní m. frontalis (venter frontalis);
 • z krajiny týlní m. occipitalis (venter occipitalis) oba párové tzv. m. occipitofrontalis.
 • do boku m. temporoparietalis (k boltci).

Svaly boltce ušního[edit | edit source]

 • m. auricularis anterior (od temorální fascie);
 • m. auricularis superior (pod m. temporoparietalis k gallea aponeurotica);
 • m. auricularis posterior od proc. mastoideus.
 • Funkce: pohyb boltcem.

Hluboká vrstva[edit | edit source]

Musculus buccinator[edit | edit source]

 • svalový podklad tváří;
 • začátek: raphe pterygomandibularis (buccopharyngea) – tuhé vazivo mezi hamulus pterygoideus k med. straně mandibuly (hranice těla a ramene);
 • úpon: uzlové místo u m. orbicularis oris;
 • skrze prochází vývod příušní slinné žlázy (ductus parotideus) + n. buccalis (senz. inervace sliznice tváře);
 • funkce: přitlačuje tvář k dásním (+ vytlačuje obsah předsíně ústní).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. 497 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 1. obecná anatomie a pohybový systém. - vydání. Galén, 2001. 159 s. ISBN 9788072621125.