Svaly měkkého patra a úžiny hltanové

Z WikiSkript

Svaly měkkého patra a úžiny hltanové − musculi palati mollis et faucium začínají a upínají se do aponeurosis palatina. Tato aponeurosa pokračuje z periostu horizontálních lamel patrových kostí.

Searchtool right.svg Přehlednou tabulku těchto svalů naleznete na stránce Svaly patra (tabulka)

M. tensor veli palatini[upravit | editovat zdroj]

Začíná na spina ossis sphenoidalis, mediální strany baze processus pterygoideus a od zevní chrupavčité i vazivové stěny Eustachovy trubice. Pokračuje šikmo dopředu dolů, kde zatáčí mediálně kolem hamulus pterygoideus a zanořuje se ze strany do měkkého patra.

Napíná patro a upravuje průsvit Eustachovy trubice.

Inervace cestou 3. větve n. trigeminus.

  • Motorická vlákna jsou obsažena v jádru n. IXn. glossopharyngeus. Do svalu se tak dostávají spojkou skrze n. petrosus minor a ganglion oticum, jímž procházejí do n. pterygoideus lateralis a z něho poté do svalu.

M. levator veli palatini[upravit | editovat zdroj]

Jde od hrotu os petrosum a vnitřní stěny Eustachovy trubice šikmo dolů do měkkého patra.

Svaly měkkého patry a úžiny hltanové

Zdvihá měkké patro při polykání a při křeči, při polykání ovlivňuje i průsvit sluchové trubice.

Inervován z plexus pharyngeus − při polykání.

Dále přicházejí spojky z n. facialis − uplatnění při fonaci.

  • U dětí popsán syndrom poruchy inervace z n. facialis současně s hypomimií, který se projevuje poškozením mimické hybnosti obličeje.

M. uvulae[upravit | editovat zdroj]

Je to párový sval, který je uložen podélně v čípku − mění jeho tvar a délku. Odstupuje ze spina nasalis posterior.

Inervace přichází z plexus pharyngeus.

  • Tato nervová vlákna opouštějí prodlouženou míchu v kraniální části n. accessorius a pokračují cestou n. vagus do plexus pharyngeus a z něj pak do svalů. To je společné pro všechny svaly inervované tímto plexem.

M. palatoglossus[upravit | editovat zdroj]

Uložen v arcus palatoglossus.

Zdvihá kořen jazyka a zmenšuje tím úžinu hltanovou.

Je inervován rovněž z plexus pharyngeus.

M. palatopharyngeus[upravit | editovat zdroj]

Začíná od aponeurosis palatina, hamulus pterygoideus a dolního okraje Eustachovy trubice do svaloviny boční stěny hltanu.

Patří mezi zdvihače hltanu a má dvě části:

  • fasciculus anterior − přední složka;
  • fasciculus posteriorm. sphincter palatopharyngeus − zadní složka, vyklenující se při polykání do hltanu a měkkým patrem tak uzavírá nosohltan proti dutině ústní.

Inervace z plexus pharyngeus.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.