Inervácia hrudnej steny

Z WikiSkript

Prehľad nervov a ich pôvodu[upravit | editovat zdroj]

Na inervácii hrudnej steny sa podieľajú najmä nn. supraclaviculares pochádzajúce z plexus cervicalis, n. thoracicus longus ktorý pochádza z pars supraclavicularis plexus brachialis a nn. intercostales. Nervi intercostales pochádzajú z rr. anteriores nervorum thoracicorum (Th1–Th12). Narozdiel od ostatných predných vetiev miechových nervov si tieto zachovávajú segmentové usporiadanie a nevytváraju splete. Posledný n. intercostalis sa nazýva n. subcostalis.

Nn. supraclaviculares[upravit | editovat zdroj]

Zostupujú na hrudník v troch skupinách: nn. supraclaviculares mediales, intermedii et laterales. Nn. supraclaviculares mediales senzitívne inervujú kožu v oblasti fossa jugularis a na manumbrium sterni. Stredná skupina nervov inervuje klavikulárne a infraklavikulárne oblasti a laterálna skupina inervuje kožu v oblasti acromion scapulae.

nn. intercostales
rr. cutanei laterales, rr. cutanei anteriores

N. thoracicus longus[upravit | editovat zdroj]

Zostupuje približne v linea axillaris media a vysiela vlákna do zubov m. serratus anterior. Okrem tohto nervu sa do oblasti hrudníka z pars supraclavicularis plexus brachialis dostávajú ešte n. subclavius ktorý inervuje rovnomenný sval a n. pectoralis medialis et lateralis pre motorickú inerváciu veľkého a malého prsného svalu.

rr. cutanei laterales nervorum intercostalium

Nn. intercostales I–XI a n. subcostalis[upravit | editovat zdroj]

Nervi intercostales sú zmiešané nervy a vo svojom medzirebrí prebiehajú pod artériou a venou. Posledný n. intercostalis sa nazýva n. subcostalis. N. intercostalis I vysiela väčšinu svojich vláken do plexus brachialis a preto je veľmi tenký. Vydávajú rr. musculares pre mm. intercostales externi, interni et intimi a nn. intercostales III–VI aj pre m. transverus thoracis. Okrem týchto svalov inervujú rr. musculares z n. intercostalis I–IV m. serratus posterior superior a vetvičky z posledných troch nn. intercostales a n. subcostalis inervujú m. serratur posterior inferior. V linea axillaris anterior prechádzaju do podkožia rr. cutanei laterales z ktorých vychádza jedna vetvička ventrálne a jedna dorzálne. Ventrálne vetvičky nervov vo výške gl. mammae vysielajú rr. mammarii laterales. Druhý a nekonštantne tretí n. intercostalis vysiela niekoľko vláken ako spojky do n. cutaneus brachii medialis a nazývaju sa nn. intercostobrachiales. Ako posledné vetvy do podkožia v okolí sterna prerážajú rr. cutanei anteriores a z nich u žien vychádzajú rr. mammarii mediales. Okrem podkožných senzitívnych vetiev vysielajú nn. intercostales aj senzitívne vetvy rr. pleurales do hĺbky k pleura parietalis resp. rr. peritoneales z tých ktoré zasahujú až do tejto oblasti. Pleura parietalis a peritoneum parietale sú preto veľmi citlivé.


Vetvenie[upravit | editovat zdroj]

  • nn. supraclaviculares mediales
  • nn. supraclaviculares intermedii
  • nn. supraclaviculares laterales
  • n. thoracicus longus
  • nn. intercostales  → nn. intercostobrachiales (z 2., nekonštantne 3.)
→ rr. musculares
→ rr. cutanei laterales → rr. mammarii laterales
→ rr. cutanei anteriores → rr. mammarii mediales
→ rr. pleurales / rr. peritoneales


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.