Portál:Otázky z anatomie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z anatomie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z anatomie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Seznam otázek ve čtveřicích

Obsah
Skelet a jeho spoje
 1. Stavba a typy kostí, cévy a inervace kosti
  Kostní dřeň
 2. Osteogenese, osifikace, přestavba a růst kosti
  Kostní věk
 3. Spojení kostí
  Stavba a typy kloubů, synoviální kloub
 4. Cavitas nasi ossea, vztahy k okolí
 5. Orbita – stěny, vztahy k okolí, průchody
 6. Lebka jako celek, lebka novorozence a její vývoj
  Kosti splanchnocrania
  Lebka novorozence
  Prostory lebky
 7. Kostra páteře, vývoj páteře, spojení na páteři, zakřivení a pohyblivost
 8. Kraniovertebrální spojení
 9. Kostra hrudníku, její vývoj, spojení a pohyblivost žeber
  Žebra
 10. Kloub čelistní – stavba a pohyblivost
 11. Vývoj a růst končetin, molekulární mechanismy, vrozené vady
 12. Kloub ramenní – uspořádání a pohyblivost
 13. Kloub loketní – uspořádání a pohyblivost
 14. Kostra a – uspořádání a pohyblivost + orientace na rtg. snímku, Klouby ruky
 15. Pánev jako celek, spojení na pánvi, prostupy, rozměry, roviny, pohlavní rozdíly
 16. Kloub kyčelní – uspořádání a pohyblivost, vývojová dysplasie
 17. Kloub kolenní – uspořádání a pohyblivost
 18. Horní a dolní kloub zánártní – uspořádání a pohyblivost
 19. Kostra a klouby nohy, orientace na rtg. snímku,Klenba nožní a její udržování
Svaly, fascie, osteofasciální prostory
 1. Původ a vývoj svalů, molekulární mechanismy
 2. Sval, jeho pomocná zařízení, motorická a proprioceptivní inervace
 3. Svaly a fascie hlavy
 4. Svaly a fascie krku (nakreslit transverzální řez)
 5. Svaly a fascie hrudníku, Bránice-prostupy, funkce, inervace, Vrozená brániční kýla
 6. Svaly břišní stěny, jejich funkce, fascie
 7. Canalis inguinalis (nakreslit schéma), inguinální kýly
 8. Svalové dno pánevní (diaphragma pelvis), mm. perinei, fossa ischioanalis a fascie (nakreslit frontální řez)
 9. Svaly zádové, fascie
 10. Svaly ramenní, fascie, Fossa axillaris, Svaly a fascie paže (nakreslit průřez)
 11. Svaly a fascie paže a předloktí (nakreslit průřez)
 12. Svaly a osteofasciální prostory ruky (nakreslit průřez), šlachové pochvy, Karpální tunel
 13. Svalstvo kyčelní, fascie
 14. Svaly a fascie stehna, Trigonum femorale, Fossa poplitea
 15. Svaly, fascie a osteofasciální prostory bérce a nohy (nakreslit průřezy)
Trávicí systém
 1. Obecná stavba trávicí trubice
 2. Stavba a vývoj zubů (nakreslit schéma)
  Vývoj zubů
 3. Makroskopický popis zubů, jejich fixace, gingivodentální uzávěr, inervace a cévy
 4. Vzorec dočasného a stálého chrupu,Prořezávání zubů,druhy skusu
 5. Jazyk stavba, cévy, inervace, Intraglosální svaly, Extraglosální svaly
 6. Tvrdé a měkké patro, svaly měkkého patra (nakreslit schéma), isthmus faucium
 7. Vývoj patra, Rozštěpové vady
 8. Slinné žlázy, jejich stavba, syntopie, inervace slinných žláz
 9. Hltan – stavba, svaly, parafaryngový prostor, cévy, inervace
 10. Nosní, patrové a jazykové mandle, (Waldeyerův okruh)
 11. Jícen – stavba, průběh, syntopie
 12. Žaludek – tvar, poloha, syntopie, projekce
 13. Žaludek – stavba stěny, členění, cévy a nervy, lymfatická drenáž
 14. Tenké střevo – stavba, členění, cévy a nervy, lymfatická drenáž
 15. Dvanáctník – členění, poloha, syntopie (nakreslit schéma), cévní zásobení
 16. Tlusté střevo – stavba, členění (nakreslit schéma), syntopie, cévní a nervové zásobení, appendix vermiformis
 17. Vývoj jícnu, žaludku, střeva
 18. Pankreas – stavba, Langerhansovy ostrůvky, poloha, syntopie
 19. Játra – členění, segmenty, syntopie (nakreslit viscerální plochu)
 20. Játra – stavba (jaterní lalůček), nutritivní a portální cévní řečiště, intrahepatické žlučové cesty
  Portální oběh
  Žlučové cesty
 21. Žlučník a mimojaterní žlučové cesty, jejich topografické vztahy (nakreslit schéma)
  Žlučové cesty
  Ligamentum hepatoduodenale
 22. Vývoj pankreatu a jater
 23. Rektum a anální kanál – stavba, členění, syntopie (nakreslit frontální a sagitální řez), cévní zásobení, svěrače a jejich inervace
 24. Peritoneum, parietální a viscerální, závěsy orgánů, omenta
 25. Bursa omentalis – stěny, recesy
 26. Rotace střevní kličky a vývoj situs viscerum a závěsů
Dýchací systém
 1. Nos a dutina nosní, choanae, cévní a nervové zásobení
 2. Vedlejší dutiny nosní a jejich syntopické vztahy, jejich vývoj
 3. Hrtan – chrupavky, vazy, klouby, svaly (nakreslit frontální řez)
  Koniotomie
 4. Hrtan – poloha a syntopie, inervace a cévy (nakreslit laryngoskopický obraz)
  Laryngospasmus
 5. Průdušnice – popis, členění, syntopie (nakreslit), Tracheotomie
 6. Průdušky – stavba, bronchi lobares et segmentales, syntopie
 7. Plíce – popis, syntopie, bronchopulmonální segmenty
 8. Stavba plic – mikroskopická stavba arbor alveolaris, surfaktant, Vývoj a zrání plic
 9. Plíce – hranice a projekce, hilus, cévní a nervové zásobení, lymfatická drenáž, uzliny
 10. Pleura parietalis et visceralis, cupula pleurae, recessus pleurales (nakreslit schéma), stavba a hranice pleury, inervace
 11. Mechanika dýchání, Pneumothorax
  Bránice
Močové a pohlavní ústrojí
 1. Vývoj močového systému
 2. Ledvina – popis, poloha, syntopie (nakreslit schéma), vývojové vady
 3. Stavba ledviny – kůra, dřeň, nefron, obaly
 4. Krevní cévy ledviny, segmenty
 5. Ledviny,pánvička ledvinná, kalichy a močovod – syntopie
 6. Močový měchýř – stavba, poloha a syntopie u ženy a u muže (nakreslit)
 7. Urethra masculina et feminina – členění a průběh, hypospadie
 8. Vývoj pohlavního systému
 9. Testiset epididymis
 10. Scrotum a obaly varlat, a jeho poruchy asestup varlat
 11. Ductus deferens, funiculus spermaticus,vesiculae seminales
 12. Prostata – stavba, poloha, syntopie, pars prostatica urethrae, ductus ejaculatorii
 13. Penis – stavba (nakreslit průřez), cévní a nervové zásobení, mechanismus erekce
 14. Ovarium – stavba a funkce,poloha, syntopie, cévní zásobení, Ovariální cyklus
 15. Tuba uterina – stavba, poloha, cévní zásobení, mimoděložní těhotenství, poruchy reprodukce, in vitro fertilizace
 16. Uterus – tvar, členění, stavba stěny, endometriální cyklus, cévní zásobení, lymfatická drenáž
 17. Uterus – poloha, fixace a syntopie, vrozené vady
  Ligamentum latum uteri
 18. Vagina – stavba a syntopie (nakreslit vaginu a uterus na sagitálním řezu)
 19. Zevní pohlavní orgány ženy, perineum
Srdce
 1. Srdce – popis, prenatální a postnatální oběh
 2. Vývoj srdce a Vrozené srdeční vady
 3. Stavba srdeční stěny a uspořádání myokardu, Srdeční skelet, dutiny srdeční (nakreslit řez komorami)
 4. Endokard,chlopně a jejich funkce,auskultační místa, srdeční skelet (nakreslit schéma)
 5. Převodní systém srdce – stavba a funkce
 6. Věnčité tepny, žíly a nervy srdce, koronarografie
 7. Poloha a projekce srdce, RTG obraz srdce, auskultační místa chlopní
 8. Epikard a Perikard– stavba, syntopie, porta venarum et arteriarum,punkce perikardu
Tepny
 1. Vývoj krevního řečiště, stavba tepen, žil a lymfatických cév, kolaterální oběh
 2. Aorta ascendens, arcus aortae, aorta thoracica (průběh, syntopie, větve)
 3. Arteria carotis communis, a. carotis interna
 4. Arteria carotis externa – průběh, větve
 5. Arteria subclavia – průběh, větve
 6. Tepny horní končetiny – poloha, větve
 7. Aorta abdominalis, poloha, syntopie, parietální a viscerální větve
  Nepárové větve břišní aorty
 8. Arteria iliaca externa
 9. Arteria iliaca externa a Arteria iliaca interna
 10. Tepny dolní končetiny – poloha, větve
 11. Anatomické podklady pro punkci cév, tlakové body, palpace cév
Žíly
 1. Vena cava superior, vv. jugulares,vv. brachiocephalicae
 2. Vena jugularis interna v průběh a přítoky
 3. Žíly lební, sinus durae matris, vv. cerebri
 4. Vena cava inferior – průběh a přítoky, kavokavální spojky
 5. Vena azygos, plexus venosi vertebrales avena hemiazygos
 6. Vena portae – přítoky, portokavální spojky
 7. Povrchové a hluboké žíly horní a dolní končetiny
  Žíly dolní končetiny
Lymfatický systém
 1. Brzlík, stavba, poloha, syntopie, funkce
 2. Lymfatická uzlina – stavba a funkční zóny, lymfatická tkáň v orgánech, sentinelová uzlina, hlavní lymfatické kmeny
 3. Slezina – stavba, poloha, syntopie, cévní zásobení
 4. Lymfatické cévy a regionální uzliny hlavy a krku
 5. Lymfatická drenáž a uzliny hrudní stěny a plic
 6. Mízní cévy a uzliny žaludku, jater a pankreatu
 7. Mízní cévy a uzliny střeva, lymfatická drenáž varlete
 8. Lymfatická drenáž a regionální uzliny pochvy, dělohy a vaječníků
 9. Lymfatické cévy a uzliny horní a dolní končetiny
Centrání nervová soustava
 1. Vývojové rozčlenění neurální trubice a její diferenciace, vývojové poruchy jejího uzávěru
 2. Míšní segmenty, vertebromedullární topografie, cauda equina
  Lumbální punkce
 3. Medulla spinalis – popis, šedá a bílá hmota, dráhy (nakreslit průřez)
 4. Šedá a bílá hmota prodloužené míchy a Varolova mostu (nakreslit průřezy)
 5. Spodina IV. komory a jádra hlavových nervů (nakreslit schéma)
  Jádra hlavových nervů
 6. Mesencephalon, šedá a bílá hmota (nakreslit průřez)
 7. Formatio reticularis – spoje a funkce
 8. Mozeček – členění, stavba kůry, jádra a aferentní spoje
 9. Intrinsické a eferentní spoje mozečku, funkční význam
 10. Diencephalon, jeho členění a funkce
 11. Thalamus – popis, jádra, aferentní a eferentní spoje hlavních jader, jejich funkční význam
 12. Hypothalamus, členění, spoje,funkce
 13. Anatomický podklad hypothalamo-hypofysárních regulací
 14. Basální ganglia, jejich zapojení a funkční význam, parkinsonismus
 15. Funkční korové oblasti
 16. Mozkové komory (nakreslit schéma) a cirkulace likvoru
 17. Asociační a komisurální vlákna,capsula interna (nakreslit polohu drah)
 18. Obaly a cévy mozku
 19. Tractus corticospinalis (pyramidová dráha) acorticonuclearis
 20. Lemniskální systém, dráha zadních míšních provazců, proprioceptivní a taktilní čití
 21. Anterolaterální systém míšních drah (tr. spinothalamicus, spinoreticularis, spinotectalis), vedení bolesti
 22. Sluchová a vestibulární dráha
 23. Zraková dráha, korová zraková pole
 24. Čichová a chuťová dráha, n. olfactorius
 25. Limbický systém
 26. Mediátory v neuronech CNS a hlavní mediátorové systémy
Periferní nervový systém
 1. Stavba periferního nervu, perineurium, vertebromedullární topografie, segmentová inervace těla, areae radiculares, areae nervinae
 2. Plexus cervicalis apars supraclavicularis plexus brachialis apars infraclavicularis plexus brachialis (nakreslit schema)
 3. N. radialis a n. axillaris,obraz obrny n. radialisa obraz obrny n. axillaris
 4. N. medianus a n. ulnaris,obraz obrny n. medianusa obraz obrny n. ulnaris
 5. Kožní a motorická inervace hlavy a krku
 6. Přehled svalové a kožní inervace horní končetiny
 7. Plexus lumbalis a jeho větve
 8. Plexus sacralis a jeho větve
 9. Nervus ischiadicus,obraz obrny n. peroneus comm.
 10. Přehled svalové a kožní inervace dolní končetiny
 11. I. a 2. větev trigeminu
 12. 3. větev trigeminu
  N. facialis,obraz jeho obrny
 13. N. glossopharyngeus a n. vagus
 14. N. accessorius a n. hypoglossus
 15. Obecná stavba autonomního nervového systému
 16. Hlavový parasympaticus
  Sakrální parasympatikus
 17. Krční a hrudní sympatikus
 18. Břišní a pánevní sympatikus a prevertebrální pleteně a ganglia
Smyslové orgány, kůže, žlázy s vnitřní sekrecí
 1. Oční koule (nakreslit průřez), sklera, rohovka, sklivec
 2. Choroidea, corpus ciliare, iris, oční komory, cirkulace komorové tekutiny, zelený zákal
 3. Sítnice (nakreslit oční pozadí), odchlípení sítnice, čočka, akomodace,katarakta
 4. Cévní zásobení a inervace oční koule, rohovkový reflex, pupilární reflex
 5. Víčka, Spojivka, Slzný aparát
 6. Okohybné svaly, vazivový aparát očnice
 7. Meatus acusticus externus,membrana tympanica (nakreslit otoskopický obraz bubínku), paracentéza
 8. Cavitas tympani,ossicula auditus, tuba auditiva
 9. Labyrinthus osseus et membranaceus (nakreslit řez kostěným a blanitým hlemýžděm), n VIII., nystagmus
 10. Kůže – epidermis a dermis, žlázy, kožní nervová zakončení,chlupy,nehty
 11. Mamma – popis a stavba, cévní a nervové zásobení, lymfatický odtok
 12. Štítná žláza a příštítná tělíska – stavba, funkce, syntopie, cévní zásobení
 13. Nadledvina – stavba a syntopie (nakreslit), funkce, cévní zásobení, paraganglia
Anatomie krajin těla
 1. Měkké pokrývky lební a povrchové krajiny v obličeji
 2. Regio infratemporalis a spatium parapharyngeum
 3. Basis cranii interna et externa – prostupy cév a nervů
 4. Trigonum submandibulare, trigonum caroticum (nakreslit schema)
 5. Regio cervicalis lateralis, fissura scalenorum
 6. Fossa axillaris – ohraničení, obsah
 7. Regio brachialis (nakreslit průřez)
 8. Regio cubitalis, loketní kloub
 9. Topografická anatomie ruky a prstů
 10. Regio glutealis, foramen supra- a infrapiriforme
 11. Fossa iliopectinea, trigonum femorale (nakreslit)
 12. Fossa poplitea,canalis adductorius
 13. Regio cruris (nakreslit průřez)
 14. Regio retromalleolaris medialis alateralis
 15. Topografická anatomie nohy (nakreslit průřez)
 16. Mediastinum – členění, hranice, obsah (nakreslit transverzální řez)
 17. Topografie hrudní stěny a projekce srdce, plic a pleury na stěnu hrudníku (nakreslit schema)
 18. Topografie břišní stěny, její cévní a nervové zásobení,projekce orgánů na břišní stěnu
 19. Topografie tříselné krajiny,tříselné kýly (nakreslit schema tříselného kanálu)
 20. Topografie peritoneální dutiny – pars supramesocolica (nakreslit sagitální řez bursou)
 21. Topografie duodena a pankreatu (nakreslit schema)
 22. Topografie peritoneální dutiny – pars inframesocolica
 23. Retroperitoneum – topografie orgánů a velkých cév a nervů
 24. Topografická anatomie mužské pánve (nakreslit sagitální řez), význam vyšetření per rectum
 25. Topografická anatomie ženské pánve (nakreslit sagitální řez)
 26. Regio perinealis (nakreslit schema), fossa ischioanalis (nakreslit frontální řez)
 27. Topografie páteřního kanálu (nakreslit transverzální řez), anatomický podklad lumbální punkce aEpidurální anestezie