Eustachova trubice

From WikiSkripta

(Redirected from Tuba auditiva)

Lat. tuba pharyngotympanica nebo sluchová trubice (tuba auditiva (eustachii)) je trubice dlouhá asi 3,5 – 4,5 cm, která spojuje nosohltan a dutinu středního ucha a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku.

12 – Eustachova trubice

Anatomie[edit | edit source]

V dospělosti je dlouhá 3,5 –4,5 cm má přibližně tvar dvou trychtýřů spojených k sobě úzkými konci. Její lumen má přibližně tvar trojúhelníku s průměrnou šířkou 2 až 3 milimetry a svírá s lebeční bazí úhel 45°. V dětském věku je tuba kratší, širší a méně skloněná vzhledem k bazi lební, růstem jedince se tyto poměry mění.

Trubice se skládá z části kostěné a chrupavčité. Kostěná část tvoří laterální třetinu tuby a začíná oválným otvorem nad dnem středoušní dutiny. U zdravého jedince je vždy patentní. Chrupavčitá část tvoří asi ⅔ délky tuby a otvírá se do nosohltanu zhruba 10 mm nad úrovní tvrdého patra. Bod spojení chrupavčité a kostěné části je nejužším místem celé tuby. Lumen je vystláno cylindrickým řasinkovým epitelem s nahromaděním hlenovitých žlázek v oblasti faryngeálního ústí, po dosažení středoušní dutiny přechází v epitel smíšený. Za aktivní otvírání tuby je zodpovědný jediný sval (m. tensor veli palatini).

Funkce[edit | edit source]

V normálním stavu je tuba uzavřená díky pasivnímu přiblížení tubárních stěn a smrštěním elastických vláken. Udržuje mírně negativní tlak ve středouší. Mezi základní funkce tuby patří ventilace, drenáž a ochrana středouší.

  • Ventilační funkci tuba plní tím, že se krátce otevírá při zívání, žvýkání a kýchání, a umožňuje tak ventilaci a vyrovnání tlaku středoušní dutiny s tlakem atmosférickým.
  • Drenážní funkce spočívá v transportu sekretu ze středouší do nosohltanu. Na tom se podílejí svojí činností řasinky ve sliznici a také m. tensor veli palatini svými kontrakcemi. Tím vzniká v tubě negativní tlak a vytváří jakousi pumpu mezi středouším a nosohltanem.
  • Ochranná funkce je dána oddělením prostoru středoušní dutiny od nosohltanu, tedy ochranou středouší před zvuky a faryngeálními sekrety.

Poruchy[edit | edit source]

V dospělosti může být patologie v oblasti sluchové trubice jedním z prvních symptomů maligní expanze v nosohltanu. Poruchy funkce trubice jsou buď obstrukční, nebo jde naopak o poruchy z nadměrné „otevřenosti“.

Obstrukční poruchy mohou být mechanické a funkční.

Mechanické obstrukce mohou být způsobeny jednak faktory vnitřními. Například záněty v důsledku infekce či alergiemi. Nebo zevními, vedoucími k zevnímu útlaku lumen. Sem řadíme adenoidní vegetaci, nádor nosohltanu, ale i polohu vleže na zádech se zatékáním a stagnací sekretu v nosohltanu.

Funkční obstrukce vzniká následkem trvalého kolapsu stěn tuby v důsledku jejich zvýšené poddajnosti nebo patologického mechanismu otvírání, případně obou faktorů.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. - vydání. Galén, 2005. 224 s. ISBN 9788072623464.

Reference[edit | edit source]