Funkční korové oblasti

Z WikiSkript

Brodmannova mapa
Homunculus motorický
Homunculus senzorický

Kortex jako celek může být dle své cytoarchitektoniky rozdělen na dvě hlavní oblasti – neokortex (též isokortex) a allokortex.

Allokortex zaujímá pouze hippokampus a čichovou kůru. Je fylogeneticky starší. Obsahuje pouze 3 vrstvy.

Neokortex má zastoupeno všech 6 vrstev. Dělí se na homotypický a heterotypický. Heterotypický neokortex zaujímá veškeré asociační oblasti mozkové kůry, vyznačuje se menším histologickým odlišením jednotlivých vrstev. Homotypický kortex se dále dělí na granulární homotypický neokortex (je zde zastoupeno více granulárních buněk, typická lokalizace je v primárních somatosensitivních zrakových a sluchových oblastech) a agranulární homotypický neokortex (více pyramidových buněk, lokalizace v primárním motorickém kortexu – gyrus praecentralis).

Kortex má též svou myeloarchitektoniku, tedy uspořádání nervových vláken. Můžeme odlišit radiální proužky – radii a horizontální (tangenciální) proužky – striae s následující nomenklaturou:

  • 1. vrstva – Exnerův proužek,
  • 3. vrstva – Bechtěrevův proužek,
  • 4. vrstva – vnější Baillargerův proužek,
  • 5. vrstva – vnitřní Baillargerův proužek,
  • 6. vrstva – Meynertův proužek.

Funkční oblasti[upravit | editovat zdroj]

Primární motorická oblast– BA 4 – gyrus praecentralis[upravit | editovat zdroj]

Motorický kortex je organizován somatotopicky, kdy určité části těla mají projekci rozsáhlejší než by odpovídalo jejich velikosti („jsou lépe inervovány“) než jiné – motorický homunkulus.

Primární sensitivní oblast – BA 3, 1, 2 – gyrus postcentralis[upravit | editovat zdroj]

  • Somatotopická organizace kůry – sensitivní homunkulus.
  • Sensitivní a motorický homunkulus jsou si velmi podobní – velké tváře, jazyk, ruce, jedním z rozdílů je, že motorický homunkulus nemá genitál.

Homunkulus tzv. „visí za nohu“ – do mediální části gyrus precentralis/gyrus postcentralis zásobené z a. cerebri anterior se projikuje dolní končetina, zbytek těla se projikuje laterálněji do oblasti zásobené a. cerebri media. To má praktický význam při cévní mozkové příhodě (CMP, „mrtvice“). V povodí a. cerebri anterior je postižena jen distální část DK, při CMP v povodí a. cerebri media se objevuje typická hemiplegie, event. ztráta senzitivity HK, trupu a proximální části DK se zachováním funkce distální části DK.

Brocova oblast– BA 44, 45 – gyrus frontalis inferior[upravit | editovat zdroj]

Nachází se v řečové hemisféře (řečovou hemisférou je u většiny praváků levá, u leváků zhruba půl na půl). Motoricky kontroluje řeč. Poškození — Brocova afázie způsobuje postižení řeči, porozumění je v pořádku. Pokud postižení mozku následkem CMP zahrnuje Brocovu oblast, je obvykle postižena také okolní motorická kůra a pacient má zároveň hemiplegii. Protože většina populace má jako řečovou levou hemisféru, je její postižení sdruženo s pravostrannou hemiplégií (křížení tr. corticospinalis).

Wernickeova oblast – BA 22 – zadní část gyrus temporalis superior v řečové hemisféře[upravit | editovat zdroj]

Werniskova oblast kontroluje porozumění řeči. V případě poškození dochází k Wernickeově afázii, kdy pacient nerozumí, mluví, ale řeč je beze smyslu. Centrum je vzdálenější od motorické kůry, pacient častěji bývá bez hemiplégie.

Primární zraková kůra – BA 17 – lobus occipitalis[upravit | editovat zdroj]

Primární sluchová kůra – BA 41, 42 – gyrus temporalis superior (Heschlův gyrus)[upravit | editovat zdroj]

Frontal eye field (FEF –frontální okohybné pole) – BA 8 – gyrus frontalis medius[upravit | editovat zdroj]

Provádí kontrolu pohybu očí.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Funkční členění.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie. 2. vydání. Praha : Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-157-4.