Apraxie

From WikiSkripta

Apraxie je strata schopnosti vykonávať zložitejšie účelné pohyby a činnosti, aj keď hybnosť končatiny nie je porušená. Chorý sa nevie napríklad sám obliecť, odomknúť kľúčom dvere, etc. Ak mu predmety súvisiace s činnosťou dáme do ruky, nevie, čo má s nimi robiť, napr. košeľu si natiahne na nohu a pod. Znamená teda stratu naučených pohybových stereotypov. Existuje viacero druhov apraxie, vo všeobecnosti rozoznávame apraxiu konštrukčnú, ideatívnu a ideomotorickú:

  • Konštrukčná apraxia – chorý nedokáže postaviť, zložiť alebo nakresliť objekty, pričom jeho mechanická zručnosť, napríklad s ceruzkou a papierom, nie je porušená.
  • Ideatívna apraxia – chorému chýba predstava, plán pohybu. Poznávanie predmetu pritom nie je porušené.
  • Ideomotorická apraxia – chorý pozná účel predmetu a spôsob jeho použitia, avšak výkon urobí nesprávne - prehodí poradie jednotlivých častí požadovaného pohybu; opakuje jeden a ten istý pohyb; zapája nežiadúce svalové skupiny etc., ale nedokáže pohyby správne spojiť do potrebnej série. Pri ťažkej lézii výkon nedokončí, urobí len jeho náznak.

Mechanizmus vzniku[edit | edit source]

Apraxie vzniká poruchou asociačných oblastí dominantnej hemisféry a niekedy tiež z dôvodu tažkého hepatického zlyhania. Patrí k súboru príznakov, ktoré vznikajú pri poškodení parietálneho laloka okrem gyrus postcentralis, tzv. "parietálny syndróm".

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • CAMINITI, Roberto, Matthew V CHAFEE a Alexandra BATTAGLIA-MAYER, et al. Understanding the parietal lobe syndrome from a neurophysiological andevolutionary perspective. European Journal of Neuroscience. 2010, roč. 31, no. 12, s. 2320-2340, ISSN 0953816x. 


Použitá literatura[edit | edit source]

  • BARTKO, Daniel a Michal DROBNÝ. Neurológia. 3. doplněné vydání. Martin : Osveta, 1991. 709 s. Vysokoškolské učebnice; ISBN 80-217-0305-9.