Syndrom parietálního laloku

From WikiSkripta

Syndrom parietálního laloku vzniká při postižení za gyrus postcentralis, kdy dochází k poruše somestetických funkcí. [1] Mezi nejčastější příčiny, které vedou k rozvoji syndromu, patří ischemické cévní příhody, expanzivní procesy a mozkové atrofie (m. Alzheimer). [2]

Symptomy [1][edit | edit source]

 • Astereognózie – neschopnost rozpoznat předměty hmatem.
 • Topagnózie – neschopnost lokalizovat senzitivní podněty.
 • Autotopagnózie – neschopnost rozpoznat části vlastního těla.
 • Agrafestézie – neschopnost identifikovat čísla a písmena, která se jemným škrábáním píší na kůži.
 • Alexie, agrafie, kondukční afázie při lézi dominantní hemisféry.
 • Anosognózie, neglect syndrom při poruše nedominantní hemisféry.
 • Dále může vzniknout:
 • apraxie,
 • kontralaterální porucha vibračního a polohového čití při relativně malé poruše čití bolesti a tepla,
 • kontralaterální hemianopsie při lézi hlubokých partií bílé hmoty parietálního laloku, [2]
 • druhostranně negativní mžikací reflex, [2]
 • nystagmus směru od léze. [2]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
 2. a b c d NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.